skip to Main Content

เก็งกำไรหุ้น..ยามตลาดขาลงด้วย HERO Real-time Pick

ในยามที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงหรือที่เรียกว่าตลาดหมี โดยปกติเทรดเดอร์มักจะถือเงินสดเพื่อรอคอยโอกาสที่ตลาดหุ้นเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจจะกินเวลานาน ทำให้นักลงทุนอาจจะอยากหาโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรสั้นๆ จะสามารถทำได้ไหม คำตอบคือทำได้ ด้วยฟีเจอร์เด็ด HERO Real-time Pick
Read More

สูตรลับ..สแกนหุ้นขึ้นวอลุ่มเข้า !!

นักลงทุนที่ชอบเทรดหุ้นแบบไม่ต้องรอนาน ส่งคำสั่งแล้วต้องการให้หุ้นนั้นพร้อมวิ่งทันที ซึ่งหุ้นก่อนที่จะวิ่งขึ้นทำ Uptrend นั้นมักจะมีลักษณะเป็นข้อสังเกต 2 ข้อหลักๆ ดังนี้
Read More

เทคนิคอ่านวอลุ่มรายใหญ่ด้วย Finansia HERO

“รู้เขา..รู้เรา รบร้อยครั้ง..ชนะร้อยครั้ง” คำกล่าวนี้ สื่อถึงการเข้าใจพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามว่าจะทำอะไร เราก็แค่เตรียมการรับมือเพื่อนำไปสู่โอกาสแห่งชัยชนะ ในการเทรดหุ้นก็เช่นกัน ซื้อหุ้นแล้วอยากให้วิ่งขึ้น เราก็ต้องรู้นิสัยของหุ้นนั้นๆก่อน อาจจะไม่ชนะ 100% แต่ก็มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้นั่นเอง
Read More
Back To Top