skip to Main Content

มือใหม่เลือกหุ้นอย่างไร..ในยามตลาด Panic!

ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีข่าวร้ายๆในตลาดโลกเกิดขึ้น อาทิ ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ในสหรัฐเกิดภาวะขาดสภาพคล่อง ต่อมาทางยุโรปก็มีเรื่องธนาคารเครดิต สวิส ประสบปัญหาด้านการเงิน ทำให้นักลงทุนหวั่นใจว่าจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดแรงขายอย่างหนักหรือที่เรียกว่า “Panic Sell” แล้วมือใหม่จะมีวิธีหาหุ้นอย่างไร..บนความผันผวนสูง
Read More
เขียนสูตรสแกนหุ้น Bullish Engulfing ด้วย DIY

เขียนสูตรสแกนหุ้น Bullish Engulfing ด้วย DIY

หุ้นย่อควรรอตรงไหน? ถึงเข้าได้ถูกจังหวะ ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงหาจุดซื้อด้วย Price Action รูปแบบ Engulfing แต่จะมาหาหุ้นทีละตัวก็ใช้เวลานานเกินไป บทความนี้ขอแนะนำการเขียนสูตรหาแท่งเทียน Bullish Engulfing แบบ Real-time ด้วยฟีเจอร์ DIY Conditional Search บนโปรแกรม Finansia Hero ใน Turn Pro Mode กัน
Read More
Back To Top