skip to Main Content

          คำถามที่เจอบ่อย ๆ ของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น คือ “หุ้นตัวที่สนใจมีแนวโน้มหุ้นเป็นอย่างไรราคาเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่ และแนวโน้มหุ้นเป็นอย่างไร” ⁉ 

          จากคำถามของนักลงทุนที่ต้องการรู้ราคาเป้าหมายของหุ้น จึงได้พัฒนาโปรแกรมที่รวมเทคนิคดูแนวโน้มหุ้น x เป้าหมายราคาหุ้นไว้ในที่เดียวกัน  ในฟีเจอร์ Quote Plus  บนคอมพิวเตอร์ หรือ ฟิเจอร์  Quote ในมือถือ ของโปรแกรมเทรดหุ้น “Finansia HERO”  

นักลงทุนสามารถดูแนวโน้มหุ้นและราคาเป้าหมายหุ้น IAA ได้ทั้งบน PC และมือถือ

รูปจากโปรแกรม Finansia HERO บน PC หน้า (3000) Quote Plus 

        ความพิเศษกว่าของ Finansia HERO สามารถดูข้อมูลหุ้นได้มากกว่าแค่ดูราคาเป้าหมาย สามารถดูแนวโน้มของหุ้นได้ด้วย ฟีเจอร์ Indicator ที่อยู่ในฟีเจอร์ Quote Plus  

สามารถบอกแนวโน้ม (Trend Indicator) ที่จะมีอินดิเคเตอร์ 5 ตัว  ประกอบทั้ง MACD(12,26,9) , SMA(20,50) , DMI, ROC(14) , RSI(14) สามารถดูแนวโน้มได้แบบง่าย ๆ เช่น ขาขึ้น, ขาลง, ไม่มีแนวโน้ม 

โดยใช้อินดิเคเตอร์เพื่อดูแนวโน้ม (Trend Indicator) ประกอบด้วย    

–  MACD (12,26,9) ช่วยบอกทิศทางของขาขึ้นขาลงได้เป็นอย่างดี

–  SMA Crossover (20,50) ช่วยบอกทิศทางขาขึ้นขาลงในระยะกลาง

–  DMI ช่วยบอกทิศทางของราคาว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง

–  ROC (14) ช่วยบอกอัตราเร่งและแนวโน้มของหุ้น

–  RSI (14) ช่วยบอกทิศทางและการแกว่งตัวของหุ้น

ทั้ง 5 อินดิเคเตอร์จะแสดงเครื่องหมาย บวก,ศูนย์,ลบ (+,0,-) 

เครื่องหมายบวก > แสดงว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

เครื่องหมายลบ > แสดงว่าอยู่ในแนวโน้มขาลง

เครื่องหมายศูนย์ > ไม่แสดงทิศทางขาขึ้นหรือขาลง

นอกจากนั้นสามารถดูแรงส่งของทิศทาง (Momentum) โดยใช้ ADX จะบอกระดับแรงส่ง ตั้งแต่ ไม่มี-แรงมาก (0,1,2,3,4,5) 

          สำหรับราคาเป้าหมายหุ้น (target price) หรือราคาที่เหมาะสมของหุ้น เป็นราคาคาดการณ์ ณ ปีนั้นๆ และคำนวณจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก โดยนักลงทุนใช้ข้อมูลนี้ช่วยในการประกอบการตัดสินใจลงทุน  

          การประเมินมูลค่าหุ้น ต้องใช้หลายๆ ปัจจัยทางพื้นฐาน เช่น ผลประกอบการบริษัท, กระแสเงินสด, อัตราส่วนการเงิน เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์คำนวณหาราคาหุ้นที่เหมาะสม ทำให้นักลงทุนรายย่อยทั่วไป มักจะไม่สามารถวิเคราะห์หามูลค่าหุ้นมาได้ด้วยตนเอง

         โดยปกติแล้วราคาเป้าหมายหุ้นจะถูกคำนวณออกมาโดยทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งราคาเป้าหมายจะเป็นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ซึ่งแต่ละโบรกเกอร์ต่างมีราคาเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป และมีราคาเป้าหมายเฉลี่ย (Average), ราคาสูงสุด (High), ราคาต่ำสุด (Low) และ ราคาค่ากลาง (Median) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

        สำหรับนักลงทุนสายพื้นฐานมักให้ความสำคัญกับมูลค่าหุ้นมากกว่าสายเทคนิค อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหุ้น สายไหนก็ตาม หากรู้ ราคาเป้าหมายหรือราคาที่เหมาะสมของหุ้นในการซื้อ/ขาย ช่วยทำให้เทรดอย่างมั่นใจยิ่งขึ้น เพราะนักลงทุนรู้ราคาเป้าหมายในการลงทุน  

         โดยในส่วนของ IAA Consensus หรือคำแนะนำของโบรกเกอร์ต่างๆ จากสมาคมนักวิเคราะห์ (IAA) ซึ่งแบ่งออกเป็น Buy = ซื้อ,  Sell = ขาย, Hold = ถือ, Neutral = เป็นกลาง, Trading Buy = ซื้อตามได้

           โปรแกรมจะเห็นคำแนะนำจากโบรกเกอร์ต่าง ๆ และแสดงราคาเป้าหมายหุ้นอยู่ที่เท่าไหร่ (target price) ดังนั้นทำให้รู้ว่า ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของหุ้น (average) อยู่ที่เท่าใด และราคาเป้าหมายสูงสุดกับต่ำสุดที่ให้ไว้ของโบรกเกอร์ (high/low Price) เท่าใด เพื่อให้นักลงทุนพิจารณาได้ง่ายๆ 

รูปจากโปรแกรม Finansia HERO บน PC หน้า (3000) Quote Plus 

เทคนิคการเทรดโดยใช้ราคาเป้าหมายหุ้นและดูแนวโน้มหุ้น 

 > ถ้าราคาหุ้นปัจจุบัน ยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ย และคำแนะนำของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่แนะนำให้ซื้อ และหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น สามารถใช้เป็นสัญญาณเชิงบวก (Buy)

> ถ้าราคาหุ้นปัจจุบัน อยู่สูงกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ย และคำแนะนำส่วนใหญ่ของโบรกเกอร์แนะนำให้ขาย และหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาลง ถ้ามีหุ้นอยู่ก็ควรหาจังหวะขายทำกำไรออกมา ใช้เป็นสัญญาณเชิงลบ (Sell) 

          อย่างไรก็ดี คำแนะนำการดูแนวโน้มหุ้น และราคาเป้าหมาย (Target Price) ของนักวิเคราะห์ต่างๆ จะแม่นยำมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม นักลงทุนก็ควรกลับมาคิดวิเคราะห์วางแผนการเทรดต่อด้วยตนเองให้ดีก่อน เพราะสิ่งสำคัญของนักลงทุน คือ ต้องวางแผนการเทรด การทำการบ้านหุ้น และพิจารณาใช้ปัจจัยอื่นๆ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควรตัดสินใจเทรดด้วยตนเอง  

               โปรแกรมเทรดหุ้น Finansia HERO เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งยุค ที่มีฟีเจอร์ดีๆ เครื่องมือเด็ดๆ อีกมากมาย ช่วยทำให้เทรดได้อย่างมั่นใจ และทำกำไรและจำกัดการขาดทุนได้มากขึ้น

วิธีใช้งาน > https://www.youtube.com/watch?v=5RHvlXM_BYo 

—————————

เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ใช้เอกสาร พร้อมเทรดภายใน 10 นาที

 http://bit.ly/WebFinansiaHERO 

#HEROFeatures
#FinansiaHERO

แชร์เพจ
Back To Top