skip to Main Content

บอกความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้ง่ายๆ จากแท่งเขียว เหลือง และแดง

  • แท่งเขียว (Strong Uptrend) ยิ่งมีแท่งเขียวเยอะ และสูงขึ้นต่อเนื่อง มากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) ของแท่งเขียว บ่งบอกว่าหุ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้น และมีโมเมนตัมแข็งแรง
    • เมื่อแท่งเขียวทะลุ MA เป็นวันแรกและราคาปิดสูงกว่าแนวต้าน พิจารณาเป็น “จุดเข้าซื้อ”
    • เมื่อแท่งเขียวต่ำกว่า MA เป็นวันแรกและราคาปิดต่ำกว่าแนวรับ พิจารณาเป็น “จุดขาย”
  • แท่งแดง (Weak Trend) ยิ่งมีแท่งแดงเยอะ บ่งบอกว่าหุ้นมีแรงขายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และโมเมนตัมอ่อนแรงลง ควรหลีกเลี่ยงในการเข้าเทรด
  • แท่งเหลือง (Speculate) ยิ่งมีแท่งสีเหลืองเยอะ บ่งบอกว่าหุ้นไม่มีทิศทาง (Sideway)
แชร์เพจ
Back To Top