skip to Main Content

เป็นการสแกนหาหุ้นตามความต้องการ แบบ Real-time ตามเงื่อนไขที่สามารถกำหนดตามสไตล์การเทรดของตัวเองได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สามารถใส่เงื่อนไขค่าพื้นฐานทางการเงินได้ เช่น P/E, EPS, DIVIDEND เป็นต้น
  • สามารถใส่เงื่อนไขตามเครื่องมือทางเทคนิคได้ เช่น รูปแบบแท่งเทียน, เส้น EMA ตัดขึ้นลง
  • สามารถผสมเงื่อนไขเพื่อคัดกรองหุ้นพื้นฐาน และเทคนิคได้ตามที่ต้องการ
  • มีหน้าจอส่งคำสั่งซื้อ/ขายที่ตั้งจำนวนหุ้น และราคาไว้ล่วงหน้า
  • สามารถแสดงผลของการสแกนบน PC มาไว้บนมือถือได้อัตโนมัติ
แชร์เพจ
  •  
  •  
  •  
Back To Top