skip to Main Content

ส่งคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วกว่าใครในคลิกเดียว ด้วยเมนูลัดที่สามารถกำหนดเงื่อนไขและราคาหุ้นที่ต้องการซื้อ-ขาย ไว้ได้ล่วงหน้า ปรับแต่งการตั้งค่าได้ตามต้องการ และเมื่อต้องการส่งคำสั่ง ก็เพียงเลือกรายการคำสั่งซื้อ-ขายที่ได้ตั้งค่าไว้จากเมนูลัด และกดส่งคำสั่งได้ทันที รองรับการตั้งเงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น

  • กำหนด % ของอำนาจซื้อที่มี (ตั้งแต่ 10 – 100%) สำหรับคำสั่งซื้อ
  • กำหนด % ของจำนวนหุ้นใน Port ที่จะขายไว้ล่วงหน้า (ตั้งแต่ 10 – 100%)
  • กำหนดราคาได้หลากหลาย เช่น ATO/ATC, MP, MKT, MTL หรือ กำหนดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงของราคาหุ้นล่าสุด หรือ +/- จำนวน Tick ได้ตามต้องการ
แชร์เพจ
  •  
  •  
  •  
Back To Top