skip to Main Content

เครื่องมือบอกสัญญาณการกลับตัวของหุ้น ด้วยการนับแท่งราคาที่ต่อเนื่องกัน 9 แท่ง และเมื่อนับได้ 13 แท่ง บ่งบอกถึงการจบแนวโน้มนั้นๆ โดยมีหลักการใช้ดังนี้

  • การเคลื่อนที่ขึ้นต่อเนื่อง ( ตัวเลขอยู่เหนือแท่งราคา ) เมื่อครบ 9 แท่ง บ่งบอกถึงสภาพการอ่อนแรงลงในขาขึ้น และจะจบเทรนด์อย่างสมบูรณ์เมื่อนับ 13 เป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจจะย่อหรือกลับตัว
  • การเคลื่อนที่ลงต่อเนื่อง ( ตัวเลขอยู่ใต้แท่งราคา ) เมื่อครบ 9 แท่ง บ่งบอกถึงสภาพการอ่อนแรงลงในขาลง และจะจบเทรนด์อย่างสมบูรณ์เมื่อนับ 13 เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าราคาอาจจะมีการดีดกลับหรืออาจกลับตัวก็ได้
แชร์เพจ
  •  
  •  
  •  
Back To Top