skip to Main Content

หน้าจอแสดงราคาหุ้น เทียบกับอัตราส่วนทางการเงิน ดูพร้อมกันได้ง่ายๆ ในรูปแบบกราฟ เป็น P/E, EPS, Dividend เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนสามารถเทียบอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ กับราคาหุ้นควบคู่กันได้ในหน้าจอเดียวแบบ Real-time มี Financial Indicator ให้เลือกหลากหลาย และส่งคำสั่งได้ทันทีจากหน้ากราฟ

แชร์เพจ
Back To Top