skip to Main Content
Finansia HERO

แอปพลิเคชันเทรดหุ้นที่มาพร้อมนวัตกรรมที่โดดเด่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักลงทุน
ส่งคำสั่งได้รวดเร็ว ที่มีฟีเจอร์เด่นที่ไม่สามารถหาได้จากแอปพลิเคชันรายอื่น

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่นี่

Finansia HERO

แอปพลิเคชันเทรดหุ้นที่มาพร้อมนวัตกรรมที่โดดเด่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักลงทุน
ส่งคำสั่งได้รวดเร็ว ที่มีฟีเจอร์เด่นที่ไม่สามารถหาได้จากแอปพลิเคชันรายอื่น

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่นี่

เสริมประสิทธิภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ให้นักลงทุน
“Finansia HERO”เป็นแอปพลิเคชันที่ส่งคำสั่งได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย รวมถึงมีฟีเจอร์ให้เลือกใช้มากมาย

 เทคโนโลยีที่ดีที่สุด
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด

นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ทั้งการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการซื้อขายบนโทรศัพท์มือถือ

ง่ายต่อการใช้งาน
ง่ายต่อการใช้งาน

ผ่านฟังก์ชันพิเศษต่างๆ พร้อมด้วยการตั้งค่าหน้าจอที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบ และประสบการณ์ของนักลงทุนได้อย่างสูงสุด

ฟีเจอร์เด็ดเหนือใคร
ฟีเจอร์เด็ดเหนือใคร

ฟีเจอร์เด็ดที่จะช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายดายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน

FEATURES

FEATURES

ALERT

ตั้งการแจ้งเตือนรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี และการลงทุนอย่างรวดเร็ว ทันใจทั้งทางโทรศัพท์มือถือ และอีเมล

Finansia Scanner

ระบบสแกนหาหุ้นตามเงื่อนไข 15 สูตร ทั้งจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยทีม Research ของ Finansia HERO

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่นี่

CONTACT Finansia HERO

""
1
Name
Phone
Email
Messagemore details
0 /
Previous
Next
Email

cxcenter@fnsyrus.com

Address

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 18 และ 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Follow Us

 

Back To Top