skip to Main Content

HERO Strong Trend

Section-หน้าจอ Strong Trend

HERO Strong Trend สุดยอดอินดิเคเตอร์บอกความแข็งแกร่งของเทรนด์และโมเมนตัม ง่ายๆ สไตล์ Finansia HERO

  • แถบสีเขียวอยู่เหนือเส้น MA หมายถึงมีเทรนด์ และโมเมนตัมเชิงบวก
  • Level ของแถบสีเขียว < 5 หมายถึง มีเทรนด์ และโมเมนตัมระยะสั้น
  • Level ของแถบสีเขียว = 20 หมายถึง มีเทรนด์ และโมเมนตัมระยะยาว

แถบสีเขียวอยู่ใต้เส้น MA หมายถึงมีเทรนด์ และโมเมนตัมอ่อนแรง

HERO Sequential

เทคนิคมหัศจรรย์ของการนับแท่งราคา 9 และ 13 แท่ง ด้วย HERO Sequential

  • ช่วยหาแนวโน้มการอ่อนกำลังของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
  • เพื่อดูสัญญาณการกลับตัวหรือแค่รีบาวด์ ได้ล่วงหน้า
  • จับจังหวะได้ทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงแบบ Real Time
แชร์เพจ
  •  
  •  
  •  
Back To Top