skip to Main Content

เอาใจนักลงทุนสาย Day Trade ที่ชอบคีย์คำสั่งไวๆ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลราคา Bid/Offer ทั้งหมด ช่วยส่งคำสั่งง่ายในคลิกเดียว

  • ส่งคำสั่งไว เพียงกดที่แถบราคาหุ้นที่ต้องการในครั้งเดียว (Send order on click)
  • เปลี่ยนราคาเร็ว (Change Price) อย่างรวดเร็วได้ เพียง Drag & Drop
  • ยกเลิกราคาง่าย (Cancel Order) ง่ายๆ เพียง Drag ราคานั้นๆออกนอก Screen
  • ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย แบบวาง Bid/Offer หลายช่องพร้อมกัน ใน 1 คำสั่ง (Multi Quote Trading)
  • ไม่ต้องพิมพ์ราคาหุ้น เพราะระบบแสดงราคาทั้งหมด แค่แตะราคาก็จะส่งคำสั่งให้ทันที
  • ไม่ต้องใส่จำนวนหุ้น ระบบจะคำนวณวงเงินซื้อตามที่ User ต้องการในการซื้อหุ้นแต่ละครั้งให้อัตโนมัติ
แชร์เพจ
Back To Top