skip to Main Content

อินดิเคเตอร์ช่วยบอกจุดซื้อ-จุดขาย และดูเทรนด์รอบใหญ่ แสดงผ่านแถบสีเขียวและแดงคล้าย Ribbon โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 2 ประเภท คือ เส้น SMA 200 และ เส้น EMA 200 วัน เพื่อใช้พิจารณาหาจังหวะซื้อ-ขายหรือใช้ดูว่าราคาหุ้นมีความแข็งแกร่ง พร้อม Run Trend ระยะยาวหรือไม่

  • แถบสีเขียว หมายถึง เส้น EMA ตัดเส้น SMA เมื่อราคาทะลุเส้น HERO Trend Ribbon พิจารณาเป็นจุดเข้าซื้อ
  • แถบสีแดง หมายถึง เส้น SMA ตัดเส้น EMA เมื่อราคาหลุดเส้น HERO Trend Ribbon พิจารณาเป็นจุดขาย
แชร์เพจ
  •  
  •  
  •  
Back To Top