skip to Main Content
FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning Season 2 @RMUTT

คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning Season 2 @RMUTT ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคพร้อมตัวช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่ายด้วยแอปพลิเคชัน “Finansia HERO” ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนและการประกอบอาชีพในอนาตค เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวชิระนาวา อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์เพจ
Back To Top