skip to Main Content
FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @PIM

คุณนุสรา รุ่นเจริญ (ที่3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร. ภาคภูมิ ไข่มุก (ที่1 จากขวา) อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning @PIM พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคพร้อมตัวช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่ายด้วยแอปพลิเคชั่น “FINANSIA HERO” เพื่อวางรากฐานความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

แชร์เพจ
Back To Top