skip to Main Content

Finansia Scanner

กลยุทธ์ ( HERO Scan 8 สูตร Technical)

เก็งกำไร

 • Bollinger Band Bounce หุ้นเก็งกำไรระยะสั้นมาก (หาหุ้นเด้งสั้น)
  – หุ้นที่ปิดต่ำกว่าขอบล่างของ Bollinger Band เป็นวันแรก

ระยะสั้น

 • RSI Drive หุ้น RSI ฟื้นตัวจากเขต Oversold
  – หุ้นที่ถูกขายมากเกินไป ในช่วงก่อนหน้าและราคากำลังเริ่มกลับตัว
 • SMA Cross Over หุ้นขาขึ้นเทรดตามโมเมนตัม
  – หุ้นที่กำลังเริ่มแนวโน้มขาขึ้นใหม่อีกครั้ง
 • Ready to Bounce หุ้นพร้อมเด้ง
  – เป็นการหาหุ้นที่อยู่ในช่วงการย่อตัวในแนวโน้มของขาขึ้น โดยคาดว่าราคามีโอกาสจะฟื้นตัวกลับ เพื่อขึ้นต่อตามแนวโน้มเดิม

ระยะกลาง

 • Bottom Fishing หุ้นขาขึ้นระยะกลาง
  – หุ้นที่มีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ในรอบระยะกลาง

ระยะยาว

 • MACD Up Trend หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่
  – หุ้นที่เปลี่ยนแนวโน้มหลักจากขาลงเป็นขาขึ้นในรอบใหญ่

หุ้นควรระวัง

 • Potential Top ระวังการจบรอบขาขึ้นของหุ้น
  – หุ้นที่แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น แต่ Momentum ขาขึ้นลดลง
 • Dead Cat Bounce หุ้นพร้อมลงให้ระวัง
  – หุ้นที่รีบาวน์ขึ้นมา แต่แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง

1. Dividend play

 • การหาหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นทั่วไป
 • Current Year Dividend Yield >= 5  (Y)
 • Consecutive DPS >=  2 Year
 • DE ratio <= 2

2. Value Stock

 • หุ้นคุณค่า หมายถึงหุ้นที่มีราคาถูก มีปัจจัยพื้นฐานดี การเติบโตของกำไรอาจไม่โดดเด่นแต่เติบโตสม่ำเสมอ และมีฐานะการเงินมั่นคง
 • PE ratio <=  12
 • PBV Ratio <=  2
 • ROE >=  15
 • PEG <=  1

3. Growth Stock

 • หุ้นเติบโต หมายถึงหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง
 • Current year EPS Growth >= 20
 • Consecutive  EPS Growth >=  2 Year
 • DE ration <= 4
 • PEG <= 1.5

4. Turnaround Stock

 • หุ้นพลิกฟื้น จากปีที่แล้วกำไรต่อหุ้นไม่มีการเติบโตแต่ในปีปัจจุบันกำไรต่อหุ้นมีการเติบโต
 • Previous year EPS Growth <=  0
 • Current year EPS Growth  > 0

5. Finansia Picks

 • เป็นส่วนผสมระหว่างหุ้นเติบโต หุ้นคุณค่า และมีเงินปันผล ตามสไตล์ Finansia ขณะเดียวกันราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน
 • Current year EPS Growth >= 15
 • Divided Yield > 3
 • ROE > 15
 • Upside from TP(Target Price) > 10

6. Small Size Strong Growth

 • หุ้นที่มีขนาดของกิจการยังไม่ใหญ่มาก มีจุดเด่นที่การเติบโตของกำไรที่โดดเด่น มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงในระดับหนึ่ง และราคาหุ้นยังไม่แพงจนเกินไป
 • Market capitalization < 4 Billion Baht
 • Current year EPS Growth >=  20
 • PEG <=  1.5
 • ROE >  15
 • DE ratio <  2

7. SMA. Crossover

 • หุ้นที่มีแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้น เมื่อวัดจากเส้น Moving Average
 • Today SMA(Close,10) > SMA(Close, 60)
 • Yesterday SMA(Close,10) < SMA(Close, 60)
 • Average Trading Value 5 days >= 10,000,000 baht ,<=10,000 MB

8. RSI Drive

 • RSI ฟื้นตัวขึ้นมาจากเขต Oversold แสดงถึงการเริ่มต้นรอบการขึ้นใหม่อีกครั้ง
 • Today RSI(14) >= 30
 • Yesterday RSI(14) <= 30
 • Average Trading Value 5 days >= 10,000,000 baht, <=10,000 MB

9. MACD up Trend

 • หุ้นที่มีเแนวโน้มเป็นขาขึ้นในรอบใหญ่ พิจารณาจาก MACD(24,52)
 • Today MACD(24,52) >= Line 0
 • Yesterday MACD(24,52) <= Line 0
 • Average Trading Value 5 days >= 10,000,000 baht ,<=10,000 MB

10. Bolinger Band Bounce

 • หุ้นที่ราคาปิดต่ำกว่าขอบล่างของ Bollinger Band เป็นวันแรก เหมาะกับการเก็งกำไรลุ้นเด้งในระยะสั้น
 • Today  Close Price  < Bollinger Band Bottom (20, 2)
 • Yesterday Close Price > Bollinger Band Bottom (20, 2)
 • Average Trading Value 5 days >= 10,000,000 baht ,<=10,000 MB

11. Potential Top

 • หุ้นมี PE สูง และเริ่มเสีย Momentum มีโอกาสจบรอบการขึ้น
 • PE ratio: >  50
 • Today MACD(24,52,18) <= Signal Line
 • Yesterday : MACD(24,52,18)  =>Signal Line
 • Today MACD(24,52) => Line 0
 • Average Trading Value 5 days >= 10,000,000 baht ,<=10,000 MB

12. Bottom Fishing

 • หุ้นที่มีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดในรอบระยะกลางไปแล้ว พิจารณาจาก MACD กับ Signal Line
 • Today  MACD(24,52,18) => Signal line
 • Yesterday : MACD(24,52,18) <=  Signal Line
 • Today MACD(24,52) <= Line 0
 • Average Trading Value 5 days >= 10,000,000 baht ,<=10,000 MB

13. Dead Cat Bounce

 • หุ้นที่รีบาวน์ขึ้นมา แต่แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง
 • Stochastic fast(14,3) fast %K >= 80
 • Close < SMA(Close,240)
 • Average Trading Value 5 days >= 10,000,000 baht ,<=10,000 MB

14. Ready to Bounce

 • หุ้นที่แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น แต่ถูกขายมากเกินไปในระยะสั้น มีโอกาสที่จะได้เห็นการรีบาวน์กลับ
 • Stochastic fast(14,3) fast %K  < 20
 • Close > SMA(Close,240)
 • Average Trading Value 5 days >= 10,000,000 baht ,<=10,000 MB

แชร์เพจ
Back To Top