skip to Main Content

Advanced

เมนูขั้นสูงที่เหมาะกับผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนมาระดับหนึ่ง มีความคุ้นเคยกับข้อมูลในระบบซื้อขายเป็นอย่างดีและต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจหลากหลาย โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้

 • วินโดวส์รวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
  • Favorite – สำหรับใส่ชื่อหุ้นที่สนใจ
  • Portfolio – ดูหุ้นในพอร์ต พร้อมทั้ง Realized/Unrealized Gain/Loss
  • Chart – กราฟเทคนิค
  • Most Active – ข้อมูลหุ้นที่มีปริมาณการซื้อ/ขายมากที่สุดของวัน
  • Top Gain/Loss – ข้อมูลเรียงตามลำดับการขึ้น/ลงของราคาหุ้นภายในวัน
  • Trading Summary – รายงานสรุปการซื้อ/ขายประจำวัน รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 • Transaction by Time – ข้อมูล Bid/Offer พร้อมการใส่เข้า/ถอนออก แบบ Real-time ของหุ้นที่สนใจ
 • Top Projected – ข้อมูลหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่คาดว่าจะเปิด/ปิด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน
 • Price Movement – ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นแบบ Real-time
 • Ticker – ข้อมูลการซื้อ/ขายที่ Matched แล้วของหุ้นทุกตัว แบบ Real-time
 • Stock Quote – ข้อมูลแสดง 5 Bid / 5 Offer พร้อม Volume แบบ Real-time
 • Stock Ticker – ข้อมูลการซื้อ/ขายที่ Matched แล้ว เฉพาะหุ้นสนใจแบบ Real-time
 • Technical Chart – กราฟเทคนิค
 • Order Tool bar – เมนูส่งคำสังด้านล่างของจอ ที่ใช้เพื่อการส่งคำสั่งและแสดงรายการคำสั่งที่ส่งแล้ว
 • Mini Order – ส่งคำสั่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อ หรือ %ของวงเงิน และระบบจะแปลงกลับมาเป็นจำนวนหุ้นให้อัตโนมัติ หรือสามารถซื้อตามจำนวนวงเงินที่มีอยู่

แชร์เพจ
Back To Top