skip to Main Content

Event Plays

EVENT PLAYS แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การแนะนำหุ้นพื้นฐาน โดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จะเป็นผู้เลือกหุ้นพร้อมราคาที่ควรจะเข้าเข้าซื้อ/ขายตาม Theme เหตุการณ์สำคัญ และการแนะนำหุ้นทางเทคนิคที่บอกหุ้นที่มีสัญญาณของการเข้าซื้อ/ขายตามสัญญาณทางเทคนิคที่เกิดขึ้น โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

  • คำแนะนำในการลงทุน
    • เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จะมีการเลือกหุ้นที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อเหตุการณ์สำคัญนั้นๆ ตามแต่ช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้น โดยจะมีคำแนะนำ ซื้อ หรือ ขายในหุ้นนั้น พร้อมราคาที่แนะนำเข้าซื้อ/ขาย พร้อมทั้งบอกจุด Stop Loss ด้วย
  • สัญญาน (signal) ทางเทคนิค โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มของสัญญาณ โดยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
    • Hero Signal คือ หุ้นแนะนำทางเทคนิค ที่ผ่านเงื่อนไขที่มีการตั้งไว้ล่วงหน้า แนวคิดหลักของสัญญาณคือรอเข้าซื้อเมื่อหุ้นมีการย่อตัวลงในแนวโน้มขาขึ้น มีจุดเด่นอยู่ที่การบอกจุดซื้อ จุดขายที่ชัดเจน แต่มีข้อสังเกตคือ ไม่ได้มีสัญญาณซื้อขายทุกวัน เหมาะกับนักลงทุนที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักและมีวินัยในการลงทุนสูง (ระยะเวลาการลงทุน 2 – 9 วัน เน้นการทำตามสัญญาณอย่างเคร่งครัด)
    • Momentum trading คือ หุ้นแนะนำทางเทคนิค โดยหุ้นในกลุ่มนี้จะเน้นไปที่หุ้นที่เพิ่งจะ Breakout ผ่านแนวต้านหลัก ทำให้ Upside ด้านบนเปิดกว้าง เหมาะกับนักลงทุนสายซิ่ง (Aggressive) เพราะหุ้นในกลุ่มนี้มีโอกาสขึ้นได้แรงในวันนั้นทันที ข้อเสียของหุ้นกลุ่มนี้คือ มีจุดตัดขาดทุนที่กว้างเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่ม Swing Trade
    • Swing trading คือ หุ้นแนะนำทางเทคนิค โดยหุ้นในกลุ่มนี้จะเน้นไปที่หุ้นที่อยู่บริเวณแนวรับ ทำให้มี Downside ที่จำกัด เหมาะกับนักลงทุนที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อเสียคือหุ้นอาจจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นภายในวันนั้นทันที

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top