skip to Main Content

Volume Outperform

แสดงรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง โดยมีตัวเลือกดังนี้

  • เลือกจำนวนนาทีย้อนหลังเพื่อดูราคาหุ้นได้ตั้งแต่ 1 – 99 นาที
  • เลือกจำนวนวันย้อนหลังเพื่อดูราคาหุ้นได้ตั้งแต่ 1 – 99 วัน
  • สามารถกำหนดว่าจะดูเป็นปริมาณการซื้อขาย (Volume) หรือ %ของปริมาณการซื้อขาย (%Volume)
  • เลือกตลาด SET หรือ MAI รวมถึงดูเป็นรายประเภทหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นวอร์แรนท์ หุ้น DW เป็นต้น

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ

Back To Top