skip to Main Content

Ceiling / Floor & %Price Chg Filtering

ใช้สำหรับแสดงรายการหลักทรัพย์ที่ถึง Ceiling/Floor หรือ เคยติด Ceiling/Floor ภายในวันแบบ Real-time พร้อมแสดงรายการหุ้นใดบ้างที่ราคาวิ่งขึ้นสูงสุด/ลงต่ำสุดและสามารถกำหนด %การเพิ่มขึ้น/ลดลงของราคา โดยมีตัวเลือกดังนี้

  • ราคาใกล้จะถึง Ceiling หรือ Floor
  • สามารถเลือกช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ตั้งแต่ 5 – 28%
  • หุ้นที่ถึง Ceiling หรือ Floor แล้วแบบ Real-time
  • หุ้นที่ตกจาก Ceiling หรือ Floor แบบ Real-time
  • แสดงข่าวแบบ Real-time ได้ในหุ้นที่สนใจ
  • เลือกตลาด SET หรือ MAI รวมถึง เลือกดูเป็นรายประเภทหุ้นได้ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นวอรแรนท์ หุ้น DW เป็นต้น

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top