skip to Main Content

Top Projected Open / Projected Close

ใช้สำหรับการเลือกหาหุ้นที่คาดว่าจะเปิดหรือปิดกระโดด โดยเรียกดู %การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะเปิด/ปิด ทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลเรียงลำดับได้ตามความต้องการจากมากไปน้อยบนเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

  • ตาม %ราคาขึ้นลง
  • หุ้นที่ทำ Ceiling / Floor
  • กำหนดช่วง Volume หรือช่วงของราคาที่ให้ความสนใจ
  • เลือกตลาด (SET/MAI) หรือชนิดของหุ้น (หุ้นสามัญ หุ้นวอร์แรนท์ เป็นต้น)

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top