skip to Main Content

จับจังหวะการทำกำไรด้วย 3 รูปแบบแท่งเทียน

การสังเกตพฤติกรรมของราคาจากรูปแบบแท่งเทียน เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยทำให้เราจับจังหวะการเทรดได้ดียิ่งขึ้น โดยรูปแบบแท่งเทียนจะสามารถบ่งชี้ถึงแรงซื้อและแรงขายของราคาได้ ทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวไปในทิศทางใดต่อในอนาคต

ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ารูปแบบแท่งเทียนนั้นมีค่อนข้างหลากหลาย โดยเราได้รวบรวม 3 รูปแบบหลักที่นักลงทุนควรทราบ เป็นรูปแบบที่ควรค่าแก่การจดจำ นักลงทุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบที่ 1 : Morning star / Evening star

Morning star

สัญญาณ : Bullish

ประกอบด้วย 3 แท่งเทียน

ลักษณะของรูปแบบนี้คือ แท่งเทียนแรกเป็นสีแดง ตามด้วยแท่งเทียนที่อยู่ต่ำกว่าแท่งแรก (เป็นลักษณะเล็กๆ หรือเป็น Doji ก็ได้) และแท่งสุดท้ายเป็นสีเขียว ซึ่งแสดงถึงแรงขายที่มีในช่วงแรก ค่อยๆทยอยลดลงไป และสุดท้ายแรงซื้อกลับขึ้นมาเป็นฝ่ายชนะแทน มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นในอนาคต

Evening star

สัญญาณ : Bearish

ประกอบด้วย 3 แท่งเทียน

ตรงกันข้ามกับ Morning star โดยแท่งเทียนแรกเป็นสีเขียว ตามด้วยแท่งเทียนที่อยู่สูงกว่าแท่งแรก (จะขนาดเล็กๆ หรือเป็น Doji ก็ได้) และแท่งสุดท้ายเป็นสีแดง แสดงถึงช่วงแรกที่แรงซื้อยังหนาแน่น จากนั้นแรงซื้อเริ่มชะลอ สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานแรงขายได้ เป็นสัญญาณกว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงในอนาคต

 

รูปแบบที่ 2 : Engulfing

Bullish Engulfing

สัญญาณ : Bullish 

ประกอบด้วย 2 แท่งเทียน

โดยตัวเทียนของแท่งแรก (สีแดง) ต้องอยู่ภายใต้การปกคลุมของตัวเทียนของแท่งเทียนที่สอง (สีเขียว ขนาดใหญ่) แสดงถึงแรงซื้อที่หนาแน่น หนุนให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในอนาคต

Bearish Engulfing

สัญญาณ : Bearish 

ประกอบด้วย 2 แท่งเทียน

ตรงกันข้ามกับ Bullish Engulfing ตัวเทียนของแท่งแรก (สีเขียว) อยู่ภายใต้การปกคลุมของตัวเทียนของแท่งเทียนที่สอง (สีแดง ขนาดใหญ่) แสดงถึงแรงขายที่หนาแน่น หนุนให้ราคามีโอกาสปรับตัวลงในอนาคต

 

รูปแบบที่ 3 : Hammer / Shooting star

Hammer

สัญญาณ : Bullish 

ประกอบด้วย 1 แท่งเทียน

เป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวๆออกด้านล่าง และมีตัวเทียนที่ขนาดเล็กๆที่ระดับบนของแท่งเทียน ที่แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ราคาจะเผชิญแรงขายในระหว่างวันที่ค่อนข้างมาก แต่สุดท้ายก็มีแรงซื้อกลับทำให้ราคากลับมาปิดที่บริเวณเดิม มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นในอนาคต

Shooting star

สัญญาณ : Bearish 

ประกอบด้วย 1 แท่งเทียน

ตรงกันข้ามกับ Hammer เป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวๆออกด้านบน และมีตัวเทียนที่ขนาดเล็กๆที่ระดับล่างของแท่งเทียน ที่แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีแรงซื้อระหว่างวันที่รุนแรงเข้ามา แต่สุดท้ายก็มีแรงขายมามากเช่นเดียวกัน จนทำให้ราคากลับมาปิดที่บริเวณเดิม มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดในอนาคต

นักลงทุนสามารถนำ 3 รูปแบบไปใช้ประกอบการลงทุน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกำไรให้กับนักลงทุนได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทางโปรแกรม Finansia Hero เราก็มีหนึ่งเครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกกับนักลงทุนในการหารูปแบบแท่งเทียนต่างๆ ในฟังก์ชั่นของ “Signal Search” บนหน้า [6000] Technical Chart

Signal Search

ในหัวข้อของ Signal Search จะปรากฎประเภทของรูปแบบแท่งเทียนต่างๆ ให้นักลงทุนสามารถเลือกใช้งานกันได้เลย โดยเพียงแค่เลือกรูปแบบแท่งเทียนที่สนใจ จากนั้นทางโปรแกรมจะคอยหารูปแบบดังกล่าวให้กับนักลงทุนโดยอัตโนมัติ

ซึ่งถ้าราคาสร้างรูปแบบที่นักลงทุนเลือก จะปรากฏ “ลูกศร” บนหน้ากราฟ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

ตัวอย่างการใช้งาน Signal Search ด้วยการเลือกรูปแบบ Shooting Star จากนั้นจะสังเกตได้ว่า ถ้าแท่งเทียนไหนที่เกิดรูปแบบ Shooting Star จะปรากฏลูกศรสีแดงบนหน้ากราฟ (วงกลมสีน้ำเงิน บนกราฟ)

เชื่อว่านักลงทุนจะสามารถนำรูปแบบแท่งเทียนที่นำเสนอและวิธีการใช้งาน Signal Search บนโปรแกรม Finansia Hero ไปเป็นอีกหนึ่งอาวุธในการลงทุนของนักลงทุนนะครับ

#HEROFeatures
#FinansiaHERO
#แอปเทรดหุ้นชั้นนำครบที่สุดเหนือใคร

ทดลองใช้ฟรี! ได้ที่นี่

เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ใช้เอกสาร พร้อมเทรดภายใน 10 นาที

 

แชร์เพจ
Back To Top