skip to Main Content

โบรกเกอร์แบบไหน น่าสนใจเปิดบัญชีด้วย

การจะซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นนักลงทุนจะต้องทำการส่งคำส่งซื้อขายหุ้นผ่านตัวกลางที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (คนส่วนใหญ่จะนิยมเรียกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “โบรกเกอร์”) โดยทุกครั้งที่เราใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านโบรกเกอร์แล้วมีธุรกรรมซื้อขายเกิดขึ้น โบรกเกอร์มีหน้าที่จัดการเรื่องการชำระเงินค่าซื้อหุ้น การรับเงินค่าขายหุ้น การรับมอบส่งมอบหุ้น รวมถึงการดูแลบัญชีของลูกค้า ซึ่งโบรกเกอร์จะได้รับผลตอบแทนจากเราเป็นค่านายหน้าหรือที่เราเรียกว่า “ค่าคอมมิชชั่น”

จากกลไกการซื้อขายหุ้นที่ต้องผ่านตัวกลางที่กล่าวมาข้างต้น ขั้นตอนแรกที่นักลงทุนจะเข้าสู่ตลาดหุ้นได้ คือ ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ แต่เราจะเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหนดี และจะมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างในการประกอบการตัดสินใจ บทความนี้มีคำตอบให้ครับ

โบรกเกอร์ ผู้ช่วยคนสำคัญของนักลงทุน

นอกเหนือจากโบรกเกอร์จะให้บริการเป็นตัวกลางในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นแล้ว โบรกเกอร์ยังทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์หรือบริการเสริมให้กับลูกค้าของตนเอง เพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุน หรือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน บทวิเคราะห์ โปรแกรมการซื้อขาย การให้ความรู้ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์และบริการเสริมต่าง ๆ ของโบรกเกอร์ที่นำเสนอให้กับลูกค้าเหล่านี้ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่านักลงทุนจะเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ใด ซึ่งผมมีประเด็นที่นักลงทุนควรให้ความสนใจมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขาย เครื่องมือความได้เปรียบในการลงทุน

โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรในตลาดหุ้น การใช้งานโปรแกรมที่ทันสมัย ส่งคำสั่งได้รวดเร็ว มีรูปแบบการส่งคำสั่งที่สร้างความสะดวก มีเครื่องมือในการช่วยประกอบการตัดสินใจอย่างครบครันทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐานและด้านปัจจัยทางเทคนิค มีการเก็บข้อมูลการซื้อขายหรือพฤติกรรมการซื้อขายในตลาดหุ้นมาวิเคราะห์ได้หลากหลายมุมมอง จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการลงทุนเหนือนักลงทุนคนอื่น ๆ ในตลาด

โบรกเกอร์ไหนที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาโปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขาย ลูกค้าของโบรกเกอร์นั้น ๆ ก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีตามไปด้วย จึงเป็นที่มาของการแนะนำว่าถ้าจะเลือกตัดสินใจเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหนให้ลองพิจารณาปัจจัยด้านโปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายเป็นลำดับต้น ๆ
มีตัวช่วยในการตัดสินใจลงทุนที่ดี

การที่ผู้ลงทุนจะสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดี เครื่องมือที่ช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยโบรกเกอร์ที่น่าสนใจเปิดบัญชี อย่างน้อยควรจะมีบริการต่าง ๆ เหล่านี้ให้กับลูกค้า ได้แก่ บทวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน บทวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค รายการถ่ายทอดสดการวิเคราะห์สถานการณ์ในการลงทุน โปรแกรมที่มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กราฟราคาหุ้น การสแกนหุ้นที่น่าสนใจด้านปัจจัยพื้นฐาน การสแกนหุ้นที่น่าสนใจด้านปัจจัยทางเทคนิค เป็นต้น

มีบริการด้านการลงทุนที่หลากหลาย

ในโลกของการลงทุนมีสินค้ามากมายให้เลือกและมีกลยุทธ์ในการลงทุนที่หลากหลาย ดังนั้น นอกเหนือจากบริการเป็นตัวกลางการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นแล้ว โบรกเกอร์ที่น่าสนใจเปิดบัญชีด้วย ควรจะเป็นโบรกเกอร์ที่มีธุรกิจและบริการทางการเงินแบบครบวงจร ที่สามารถตอบสนองทุกรูปแบบของการลงทุน เช่น บริการการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ บริการลงทุนในต่างประเทศ บริการยืมและให้ยืมหุ้น บริการซื้อขายกองทุนรวม เป็นต้น

ให้สิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (IPO)

สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ IPO หรือที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า “หุ้นจอง” เป็นสิทธิประโยชน์จากโบรกเกอร์ที่นักลงทุนส่วนมากต้องการและชื่นชอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังของราคาหุ้น IPO เหล่านั้นที่เปิดซื้อขายในวันแรกเปรียบเทียบกับราคาจอง จะพบว่าส่วนใหญ่ราคาที่ซื้อขายในวันแรกจะสูงกว่าราคาจอง จึงเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง ถ้าโบรกเกอร์ใดที่มีสิทธิในการจองหุ้น IPO จำนวนมาก หรือมีผลงานที่หุ้น IPO สามารถให้ผลตอบแทนได้เยอะ ก็ถือว่าเป็นโบรกเกอร์ที่น่าสนใจเปิดบัญชีด้วยเช่นกัน

มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่นักลงทุน

สำหรับนักลงทุนแล้ว ความรู้ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การลงทุนประสบความสำเร็จ ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ ให้ลองตรวจสอบเบื้องต้นว่าโบรกเกอร์มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับลูกค้าหรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันการให้ความรู้แก่ลูกค้าสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง เช่น การจัดอบรมสัมมนา การจัดทำบทความหรือคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

ผมเชื่อว่าหลังจากที่เราตัดสินใจเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าดังกล่าวข้างต้น นักลงทุนก็จะได้รับบริการที่ดีจากโบรกเกอร์ และเป็นโบรกเกอร์ที่สามารถอยู่เคียงข้างบนเส้นทางการลงทุนของเราได้ในระยะยาว

แชร์เพจ
Back To Top