skip to Main Content

รางวัลและสิทธิประโยชน์

รางวัลของการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 200,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชยในอันดับ 4 – 10 รับรางวัลสิทธิ์เยี่ยมชมบริษัทต้นแบบเทคโนโลยีเทรดหุ้นล้ำสมัยของ บริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom จากประเทศเกาหลี ฟรี !

*เงินรางวัลที่ได้รับ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 • เผยสูตรลับและกลยุทธ์การเทรดจาก กูรู นักเทรดชื่อดัง ม้าเฉียว และ โค้ชพี่ป๊อป
 • เผยสูตรลับการเทรดอย่างไรให้ได้กำไร ของผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการเข้ารอบจนถึงผู้ชนะเลิศ
 • ได้รับคำแนะนำ และกลยุทธ์การเทรดพร้อมการนำ Finansia HERO ไปใช้จากกูรู และทีมงาน
 • ช่วยแก้ปัญหาการลงทุน และแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเทรด
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วม Private Group ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ซึ่งเปิดเฉพาะการแข่งขันนี้เท่านั้น
 • สิทธิ์ในการชม Live สด พร้อมตอบคำถามทาง Online ของกูรู, ทีมกลยุทธ์ทางเทคนิค และ HERO เทรนเนอร์
 • สิทธิ์ในการเข้าอบรมคอร์สสัมมนาการใช้โปรแกรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อผู้เข้าแข่งขันโดยเฉพาะ

ระยะเวลารับสมัคร

 • 15 มิถุนายน – 13 กันยายน 2562

ระยะเวลาการแข่งขัน

รอบซ้อมมือ  15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

 • เข้าอบรมได้ตามตารางโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 และได้รับเงื่อนไขการอบรมเหมือนการแข่งเทรดจริง โดยใช้โปรแกรมเทรดจำลองเพื่อฝึกฝนการใช้กลยุทธ์ และเครื่องมือ ก่อนการแข่งจริง

รอบสนามจริง  1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 

 • เริ่มแข่งขันในระบบเงินจริง โดย Log in และใช้ User name & Password เพื่อเลือกเข้าบัญชี Cash Balance – A ซึ่งใช้เฉพาะการแข่งขันเท่านั้น

กูรูพร้อมทีมวิทยากร

img_nusara

คุณนุสรา รุ่นเจริญ

กรรมการบริหาร
บมจ.ฟินันเซีย ไซรัส
img_ma

คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ

ม้าเฉียว
ทีม กูรู
img_pop

คุณนิติพงษ์ หิรัญพงษ์

โค้ชพี่ป๊อป
ทีม กูรู

คุณปวริศา เลิศกิจคุณานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณอภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คุณณัฐวุฒิ ศิริแสงชัยกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ

บมจ.ฟินันเซีย ไซรัส
ทีมนักกลยุทธ์ทางเทคนิค

คุณเกรียงไกร ศวัสตนานนท์
เทรนเนอร์อู๊ด

คุณสหสัญญ์ ก้องพงศ์ปีติ
เทรนเนอร์ซัน

คุณปิยเชฏฐ์ ใจบุญ
เทรนเนอร์เชษฐ์

คุณกฤษณ์ สำเริงราชย์
เทรนเนอร์นนท์

คุณรัชกร นพเดชโภคากุล
เทรนเนอร์หนึ่ง

คุณเสาวนีย์ จิรมงคลกุล
เทรนเนอร์เชง

คุณสาธกา ยศบุญหาญ
เทรนเนอร์หลิว

บมจ.ฟินันเซีย ไซรัส

ทีมเทรนเนอร์

วันเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 13 ก.ย. 2562

แชร์เพจ

การสมัครเข้าโครงการ

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีอยู่แล้ว ลงทะเบียน ที่นี่
 2. ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีกับบริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่

หมายเหตุ : ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ หรือ วงเงินเริ่มต้นในการเปิดบัญชีสำหรับการแข่งขัน

แชร์เพจ

ข้อยกเว้น

 • พนักงานของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
 • ไม่อนุญาตให้ Influencer ที่ร่วมงานกับโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
แชร์เพจ

ความตกลงและยินยอม

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเปิดบัญชีประเภท Cash Balance เพื่อใช้เฉพาะการแข่งขัน และทำการซื้อขายด้วยเงินจริงผ่านบัญชีนี้เท่านั้น
 • ต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Finansia HERO เท่านั้น!
 • สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งในตลาด SET และMAI
 • ไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรม SBL และ TFEX
 • ผู้ได้รางวัล ต้องมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 2 ล้านบาท ตลอดการแข่งขัน
 • กรณีที่ผู้เข้าแข่งขัน ได้ผลตอบแทนเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถฝาก/ถอนเงินระหว่างการแข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างการแข่งขัน
 • ค่าธรรมเนียม คิดตามการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของทางตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องยินยอมให้สัมภาษณ์และเปิดเผยวิธีการ Trade ของตัวเอง
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถอธิบายวิธีการนำโปรแกรม Finansia HERO ไปใช้ในการเทรด เพื่อทำกำไรได้
 • ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือไม่ปฏิบัติตามกติกา จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ภาพ เสียงของผู้ที่ได้รับรางวัล ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในการแข่งขันครั้งนี้ต่อสาธารณะได้ ไม่ว่าสื่อสำหรับรูปแบบใดก็ตาม ทั้งสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการวันที่ 7 ต.ค. 2562
 • ผู้ชนะการแข่งขันที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงตัวภายใน 11 ตุลาคม 2562 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
 • การยืนยันตัวตน สามารถมาแสดงตัวที่สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) หรือสามารถทำการ VDO Call กับเจ้าหน้าที่ Call Center
 • มอบรางวัล วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)
แชร์เพจ

เงื่อนไขของการแข่งขัน

 • มูลค่าการซื้อขายที่ใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุน ไม่รวม Commission + Fee + VAT
 • มูลค่าหลักทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ในพอร์ต ณ สิ้นวันสุดท้ายของการแข่ง จะตีมูลค่าโดยไม่รวม Commission + Fee + VAT
 • บัญชี Cash Balance ที่ใช้ในการแข่งขัน จะเป็นบัญชีที่ลงท้ายด้วยรหัส – a เท่านั้น
 • ในกรณีลูกค้าเก่า ที่มีบัญชี Cash (-0) หรือ Cash Balance (-7) ทางบริษัทจะทำการเปิดบัญชี –a ให้อัตโนมัติ
 • ในกรณีลูกค้าเก่า ที่มีบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีซื้อขายหุ้น ทางบริษัทจะเปิดบัญชี Cash Balance (-7) ให้พร้อมกับบัญชี –a ให้อัตโนมัติ
 • เมื้อสิ้นสุดโครงการ บัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับแข่งขัน จะถูกปิด และบังคับย้ายหลักทรัพย์ของผู้เข้าแข่งขัน ไปยังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปกติของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 • กรณีได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล จะนำมาคิดรวมในกำไรด้วย
 • หากได้รับเงินปันผล เงินปันผลดังกล่าว (ก่อนหักภาษี) จะถูกนำมาคำนวณรวมเป็น Total Sell
 • หากได้รับหุ้นปันผล และมีการขายหุ้นปันผล มูลค่าจากการขายจะถูกนำมาคำนวณรวมเป็น Total Sell หากไม่มีการขาย ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน หุ้นปันผลจะถูกนำไปคำนวณรวมกับมูลค่าหุ้นคงเหลือในพอร์ต และตีมูลค่าตามราคาปิด ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยไม่รวม Commission + Fee + VAT
 • หากทางบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือ ผู้เข้าแข่งขันไม่ปฎิบัติตามกติกาการแข่งขันไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์ การเข้าร่วมแข่งขันโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกาการแข่งขันตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการจ่ายเงินรางวัล ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริง เท่านั้น และเงินรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ผลการพิจารณาตัดสินของบริษัทถือเป็นอันที่สิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องใดๆ จากบริษัท
แชร์เพจ

เกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการแข่งขัน

บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ชนะ จากผู้ที่สามารถทำกำไรได้สูงที่สุด 10 อันดับแรก โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

กรณีที่ 1 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขัน ไม่มีหุ้นเหลืออยู่ในพอร์ต ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน จะคำนวณ กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าการซื้อขาย โดยมีสูตรการคำนวนดังนี้

กำไร (ขาดทุน) = (Total Sell – Total Buy)/Total Buy X 100

ตัวอย่าง ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดออกจากพอร์ท
วิธีคำนวณ
นาย A ตลอดการแข่งขัน

 • ซื้อหุ้นทั้งหมด 2,000,000 บาท (Total Buy = 2,000,000)
 • ขายหุ้นทั้งหมด 4,000,000 บาท (Total Sell = 4,000,000)
(4,000,000 – 2,000,000)/2,000,000 X 100 = 100%

หมายความว่านาย A กำไร 100%

กรณีที่ 2 ผู้เข้าแข่งขัน มีหุ้นเหลืออยู่ในพอร์ต ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน
จะคำนวณ กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าการซื้อขาย รวมกับ มูลค่าหุ้นที่เหลือในพอร์ต โดยมีสูตรการคำนวนดังนี้

กำไร (ขาดทุน) = ([Total Sell – Total Buy] + Market Value )/Total Buy X 100

ตัวอย่าง ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้ขายหุ้นทั้งหมดออกจากพอร์ต
วิธีคำนวณ
นาย A ตลอดการแข่งขัน

 • ซื้อหุ้นทั้งหมด 2,000,000 บาท (Total Buy = 2,000,000)
 • ขายหุ้นทั้งหมด 1,500,000 บาท (Total Sell = 1,500,000)
 • หุ้นในพอร์ตมีมูลค่า 1,500,000 บาท (Market Value = 1,500,000)
([1,500,000 – 2,000,000] + 1,500,000)/2,000,000 X 100 = 50%

หมายความว่านาย A กำไร 50 %

แชร์เพจ

ตารางอบรมผู้เข้าแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ

อบรมการใช้งานโปรแกรม Finansia HERO อย่างละเอียดจาก Trainer พิเศษเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ณ ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 15 เวลา 13.00 – 16.00 น. ตามวัน และเวลาดังนี้

ตารางอบรมผู้เข้าแข่งขัน Online

กำหนดการ Live สดสอนการใช้งาน Finansia HERO ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อนการแข่งขันจนถึงวันสิ้นสุดการแข่งขัน (1 ส.ค. – 30 ก.ย.) โดยกูรู ฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค และ เทรนเนอร์ ดังนี้

ทีมกูรู
เคล็ดลับกูรู พร้อมกลยุทธ์การเทรดในการนำ Finansia HERO ไปใช้งานจริง

ก่อนการแข่งขัน (17 มิ.ย. – 31 ก.ค.) 4 ครั้ง / สัปดาห์
ระหว่างการแข่งขัน (1 ส.ค. – 30 ก.ย.) 4 ครั้ง / สัปดาห์

ทีมนักกลยุทธ์ทางเทคนิค
วิเคราะห์ภาพรวมตลาด และแนะนำการใช้เครื่องมือทางเทคนิค

ก่อนการแข่งขัน (17 มิ.ย. – 31 ก.ค.) 1 ครั้ง / สัปดาห์
ระหว่างการแข่งขัน (1 ส.ค. – 30 ก.ย.) 1 ครั้ง / สัปดาห์

ทีมเทรนเนอร์
การใช้ฟังก์ชั่น Finansia HERO บนมือถือและบนคอมพิวเตอร์

ก่อนการแข่งขัน (17 มิ.ย. – 31 ก.ค.) 1 ครั้ง / สัปดาห์
ระหว่างการแข่งขัน (1 ส.ค. – 30 ก.ย.) 1 ครั้ง / สัปดาห์

HERO สัญจร

เดินสายให้ความรู้นักลงทุน ทั่วประเทศ โดย กูรู เจ้าของเพจชื่อดัง ทีมฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค และเทรนเนอร์ เพื่อแนะนำกลยุทธ์การลงทุนผสมกับเครื่องมือที่ล้ำสมัย Finansia HERO และประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อแจ้งรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

แชร์เพจ
Back To Top