skip to Main Content

เข้าใจการใช้งานฟีเจอร์เด่นบนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นถึงแบบซับซ้อน การใช้งาน Finansia HERO ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนตัวจริง ให้สามารถนำไปปรับเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีฟีเจอร์เด่นอย่าง Backtest ที่สามารถทดสอบความแม่นยำของเครื่องทางเทคนิค เพื่อเลือกหุ้นได้อย่างเหมาะสม และสแกนหุ้นได้แบบ Real Time

Market & Stock Analysis

รวมทุกข้อมูลความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ช่วยกรองหุ้นได้หลายรูปแบบตามลักษณะการลงทุนได้แบบ Real-time

Prev 1 of 4 Next
Prev 1 of 4 Next

HERO Chart

โปรแกรม Finansia HERO ไว้ใช้ดูกราฟหุ้น

Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next

Smart Portfolio

ตรวจสอบสถานะกำไร-ขาดทุนในพอร์ต ดูรายการฝาก,ถอนเงิน และดอกเบี้ยที่ได้รับ พร้อมดูรายการซื้อ-ขายทั้งแบบหุ้นรายตัวหรือพอร์ตรวม ได้ตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงปัจจุบัน

Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next

Smart Order

ส่งคำสั่งซื้อขายได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การซื้อขายแบบปกติ การตั้งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า ไปจนถึงการวางเงื่อนไขการส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรและลดความเสี่ยงการขาดทุน ช่วยให้ซื้อขายได้ง่ายรวดเร็ว  หมดปัญหาเรื่องไม่มีเวลาดูหุ้นหรือเฝ้าหน้าจอ

Stock Scanner

สแกนหาหุ้นเด่นได้ทั้งจากปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคตามสไตล์การลงทุนของตนเอง หรือค้นหาหุ้นได้ง่ายๆ ตามกลยุทธ์การเทรด เพื่อหาหุ้นให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของนักลงทุนทุกประเภททั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว  หรือทั้งนักลงทุนสายพื้นฐานและเทคนิค ได้แบบ Real-time

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

   

Back To Top