skip to Main Content
สัญญาณเตือนก่อนหุ้นจะเน่า ด้วย Cash Flow Statement

ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนอาจจะได้ยินข่าวของตลาดหุ้นในแง่ลบ เกี่ยวกับหุ้นในตลาดบางตัวที่มีปัญหา จนโดนเพิกถอนออกจากตลาด สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนไทยเป็นอย่างมาก นักลงทุนรู้หรือไม่ว่าหากไปย้อนดูงบดีดีจะเห็นความผิดปกติบางอย่าง ในที่นี้คือ Cash Flow Statement

Cash Flow Statement คือ งบกระแสเงินสด ที่จะบอกที่มาและไปของเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจนั้นๆ ทำให้เราทราบถึงสภาพคล่องของธุรกิจที่เราสนใจไปลงทุนว่าดีหรือไม่  มีสภาพคล่องสูงและต่ำ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม

1) Sales activities cash flow คือ กิจกรรมหลักๆที่ทำให้เกิดรายได้และรายจ่ายของกิจการ กล่าวง่ายๆว่า ธุรกิจนี้ทำอะไรและมีรายรับรายจ่ายจากกิจกรรมอะไรบ้าง

2) Investment activities cash flow คือ กิจการมีการนำเงินนั้นไปลงทุนเพิ่มเติมมากหรือน้อย โดยที่เงินนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ

3) Financial activities cash flow คือ การจัดหาเงินทุน เช่น กู้เงิน  เพิ่มทุน หรือออกหุ้นกู้ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายการในส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมต่างๆในบริษัทได้

ในที่นี้เราสามารถเปิด Financial Chart บนโปรแกรม Finansia HERO เพื่อให้แสดงข้อมูล Cash Flow Statement เพื่อนำไปพิจารณาตลอดจนการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดได้

ขอยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งเราจะอ่าน งบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

Sales activities cash flow ดูไปก็มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะกิจการสามารถทำธุรกิจและมีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง

ต่อมาถ้าเราดูที่ Investment activities cash flow จะเห็นว่าบริษัทมีรายได้เข้ามาก็จริงแต่ก็นำรายได้นั้นไปต่อยอดลงทุนตลอดเวลา มีบวกกลับเข้ามานิดเดียว ( อาจจะมาจากการขายสินทรัพย์ใดๆก็ได้ ) แสดงว่าเงินสดไม่เคยหยุดนิ่งมีการให้เงินทำงาน ต่อยอดลงทุนสม่ำเสมอ

แต่ว่า..เมื่อพิจารณาถึงการกู้ยืมอย่าง Financial activities cash flow แสดงถึงบริษัทมีการกู้เงินตลอดเวลาด้วยเช่นกัน จริงๆไม่ควรกู้มากเกินไปเพราะเมื่อกู้ กิจการต้องแบกรับเรื่องของดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ดังนั้นถ้าเอามาบวกกัน Total Cash Flow เป็นบวกจะถือว่าหุ้นหรือธุรกิจนั้นมีสภาพคล่อง มากหรือน้อย แต่ถ้าติดลบแสดงว่ากิจการนั้นขาดสภาพคล่องนั่นเอง

ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูหุ้นที่มีลักษณะไม่สู้ดีถ้า Sales activities cash flow เริ่มติดลบบ่อยๆและกินเวลานานก็แนะนำให้หลีกเลี่ยง แถมมีกู้เงินมาเพิ่มในช่วงที่กิจการมีแต่รายจ่าย

อ่านง่ายๆคุณเองก็ทำได้ ไปลองตรวจเช็คหุ้นที่คุณถือดูว่ามีลักษณะแบบใด ซึ่งแน่นอนว่าการอ่านงบมีหลายแบบ ควรดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยแต่เงินสดขาดมือก็เป็น 1 ปัจจัยสำคัญก่อนหุ้นจะปรับตัวลงหนักหน่อยก้อาจจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นเลยก็มีให้เห็นมาแล้ว

ศึกษาการใช้ Financial Chart พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bxN-dK_-vPw นักลงทุนสามารถฝึกฝนและดูหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยสมัครเพื่อขอรับโปรแกรมได้ฟรีที่ https://bit.ly/TRAINER01

แชร์เพจ
Back To Top