skip to Main Content

หุ้นกำลังถูก “ซื้อหรือขาย” มากเกินไป? ใช้ Stochastic Oscillator หาจังหวะทำกำไร

Stochastic Oscillator เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Momentum บอกช่วงราคาคาสูงสุดและต่ำสุด ในโซนภาวะ “ซื้อ” หรือ “ขาย” มากเกินไปในช่วง Sideway  พร้อมหาจุด “ซื้อ/ขาย” ด้วยโปรแกรมเทรดหุ้น Finansia HERO

  • ทำความรู้จัก Stochastic Oscillator 
  • วิธีใช้งาน Stochastics Slow ในโปรแกรมเทรดหุ้น Finansia HERO
  • วิธีอ่านค่าแนวโน้มหุ้นจาก Overbought และ Oversold

อินดิเคเตอร์ที่นักเทรดหุ้นเคยได้ยินกันบ่อยๆ และนิยามให้คำว่า “STO”  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน  นักลงทุนที่สายเทคนิคที่เน้นดูกราฟโดยจะให้สัญญาณซื้อขายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์หุ้น Sideway  ทั้งนี้ Finansia HERO จะพามารู้จักกันให้มากขึ้นกัน

Stochastic Oscillator (STO)   คือ อินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Momentum ซึ่งแสดงว่าราคาปิดที่เราสังเกตนั้นอยูตรงไหนของช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดมาคำนวณ โดยมีกรอบแสดงค่าระหว่าง 0-100 ซึ่งจะมีข้อสังเกตในการแสดงค่าของเครื่องมือ ดังนี้

  • ช่วงแนวโน้มขาขึ้น ราคาที่เกิดขึ้นมักทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆราคาปิดจึงมักใกล้เคียงกับราคาสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาทำให้ STO ที่คำนวณได้จึงมักเข้าในที่ระดับ 80 ซึ่งจะเรียกว่า โซน Overbought
  • ช่วงแนวโน้มขาลง ราคาที่เกิดขึ้นมักจุดต่ำสุดใหม่เรื่อยๆและราคาปิดดึงมักใกล้เคียงกับราคาต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมาทำให้ STO ที่คำนวณได้จึงมักเป็นค่าที่เข้าใกล้ระดับ 20 ซึ่งจะเรียกว่า โซน Oversold

โดยสูตรการคำณวนอาจจะดูซับซ้อนและยุ่งยากไปนิดหน่อย เราจะพาดูอินดิเคเตอร์ตัวอย่าง ในโปรแกรม Finansia HERO กันเลย

เลือก Chart ต่อด้วยเลือก Technical Chart

คลิกที่ Stochastics Slow

จะเห็นโซนสีเขียว คือ Overbought และ จุดสีแดง คือ Oversold

วิธีการอ่านค่าแนวโน้มของหุ้น เพื่อบอกภาวะการ “ซื้อ” หรือ “ขาย” ที่มากไป

  • %K > 80 หมายความว่า ราคาหุ้นมีแนวโน้มการขึ้นมากเกินไป บ่งบอกว่ามีโอกาสที่ราคาอาจจะกลับตัวลง เรียกว่า Overbought
  • %K < 20 หมายความว่า ราคาหุ้นมีแนวโน้มการลงมากเกินไป บ่งบอกว่ามีโอกาสที่ราคาอาจจะเริ่มฟื้นตัว เรียกว่า Oversold


วิธีการหาจุดซื้อ-ขาย ในช่วง Sideway หรือการเก็งกำไรระยะสั้น

  • เมื่อ %K ตัดขึ้นมาเหนือ %D ขึ้นไป เกิดที่ Oversold อาจจะเป็นสัญญาณซื้อ
  • เมื่อ %k ตัดลงมาต่ำกว่า %D และเกิดที่ Overbought อาจจะเป็นสัญญาณขาย ดังรูปต่อไปนี้

Stochastic Oscillator มีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือดูจุดซื้อ-ขายได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และบอกโซนถูก/แพง (Overbought/Oversold) ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้สังเกตสัญญาณ Divergence ที่อาจเป็นจุดกลับตัวของแนวโน้มได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดเรื่องการให้สัญญาณที่ใช้เวลาไวกว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่น อาจ อีกสามารถเกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม ในชีวิตจริง การซื้อที่ Overbought ราคาหุ้นก็อาจจะไม่ปรับตัวขึ้นทุกครั้งไปก็ต้องพิจารณาจากเทรนด์ของหุ้นได้ ซึ่งสิ่งสำคัญของการลงทุน คือ การควบคุมความเสี่ยง เพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โชคดีในการลงทุน

นักลงทุนสามารถศึกษาวิธีใช้งาน Stochastic Oscillator ได้จาก… https://www.youtube.com/watch?v=1skdSRr2Cww และใช้งานเครื่องมือได้ฟรีคลิก https://bit.ly/TRAINER01

แชร์เพจ

Back To Top