skip to Main Content
หุ้นถูกหรือแพง..อ่านได้ด้วย Company Info

กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นมีมากมาย นักลงทุนก็อาจต้องทำการบ้านหาหุ้นดี ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปหากเลือกหุ้นได้ถูกตัว จะสามารถทำกำไรและทำให้พอร์ตของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ครั้นจะไปเจาะงบการเงินก็อาจจะต้องใช้เวลา ซึ่งวิธีที่นักลงทุนนำมาพิจารณาง่ายๆแต่ได้ผลดี นั่นคือการดูอัตราส่วนการเงิน ซึ่งสามารถดูได้ครบ จบ ที่หน้า Quote บนโปรแกรม Finansia HERO บนมือถือ

วิธีเลือก อัตราส่วนทางการเงินที่รวมอยู่ในหน้าจอเดียว ผ่านแอป Finansia HERO ดูง่ายๆ อ่านสะดวกบนมือถือ

  • คลิกที่ Market จากเมนูด้านล่าง และไปที่เมนูด้านบน เลือก Quote
  • คลิกที่แถบเมนู Company Info แล้วเลื่อนมาด้านล่างก็จะเจอกับอัตราส่วนทางการเงิน
  • คลิก Symbol เพื่อเปลี่ยนตัวหุ้น

ตามปกติการดูหุ้นถูกหรือแพง สามารถพิจารณาหลักๆได้ 5 ข้อ ดังนี้

  1. ค่า PE หรือ Price to Earnings Ratio เป็นการนำราคาหุ้นมาหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้น เพื่อบอกว่าถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคานี้ จะได้ทุนคืนในอีกกี่ปี หากกำไรยังได้เท่าเดิมในทุกๆ ปี ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี และควรจะเปรียบเทียบในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน
  2. ค่า P/BV หรือ Price to Book Value Ratio คือการเปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้น กับมูลค่าทางบัญชี (ส่วนของเจ้าของ) ดูว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้น เป็นราคาที่ซื้อหุ้นได้แพงหรือถูกกว่าเจ้าของ โดยถ้า P/BV = 1 หมายความว่า ซื้อหุ้นได้ราคาเท่ากับเจ้าของธุรกิจเริ่มลงทุนวันแรก ถ้าค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าราคานั้นเราซื้อหุ้นได้ถูกกว่าเจ้าของนั่นเอง
  3. ค่า ROE หรือ Return on Equity อัตราส่วนที่นำกำไรสุทธิมาเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงถึงความสามารถของกิจการว่าสามารถนำเงินทุนของผู้ถือหุ้นมาสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยแค่ไหน คุ้มกับเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นลงทุนไปหรือไม่ ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี
  4. ค่า EPS หรือ Earnings Per Share คือ กำไรต่อหุ้น เป็นตัวเลขที่บอกถึงผลตอบแทนที่นักลงทุน จะได้รับกี่บาทจากการ ถือ 1 หุ้นของบริษัท เป็นการดูการเติบโตของหุ้นนั้นมีการเติบโตมากขึ้นหรือไม่ ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี
  5. ค่า D/E Ratio หรือ Debt to Equity Ratio เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างหนี้สินรวม กับส่วนของผู้ถือหุ้น ใช้ตรวจดูว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากการก่อหนี้เป็นอย่างไร มีการก่อหนี้ที่เกินตัวหรือไม่ค่านี้ตามปกติไม่ควรเกิน 2-3 เท่า ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี

นอกจากนี้อาจพิจารณารายได้ ( Revenue ), กำไรสุทธิ (Net Profit ) และการเติบโตของกำไร (Net Profit Growth) ควบคู่ไปด้วยก็ยิ่งช่วยให้การคัดหุ้นดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถดูครบทุกอัตราส่วนทางการเงินสำคัญได้บนมือถือเครื่องเดียว ผ่านโปรแกรมเทรดหุ้นอย่าง Finansia HERO

ศึกษาการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอย่างง่าย เพิ่มเติมได้จาก  https://www.youtube.com/watch?v=-ULAq-7rJrs

นักลงทุนสามารถฝึกฝนและดูหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยสมัครเพื่อขอรับโปรแกรมได้ฟรีที่ https://bit.ly/TRAINER01

แชร์เพจ
Back To Top