skip to Main Content
เทียบธุรกิจหุ้นแม่-หุ้นลูก ตัวไหนเด่น ด้วยฟีเจอร์ 2 Windows Stock Info

เทียบธุรกิจหุ้นแม่-หุ้นลูก ตัวไหนเด่น ด้วยฟีเจอร์ 2 Windows Stock Info

ตลาดหุ้นมีหุ้นอยู่มากกว่า 700 ตัว หุ้นบางตัวก็มีธุรกิจเฉพาะแตกต่างกัน แต่นักลงทุนรู้หรือไม่ว่าบางธุรกิจก็มีการแตกบริษัทในเครือออกมาหลายบริษัทหรือที่เรียกว่า “บริษัทลูก” โดยบริษัทแม่จะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท  จนเกิดเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือ PTT

 • เทียบข้อมูลหุ้นรอบด้านด้วยฟีเจอร์ 2 Windows Stock Info
 • สอนใช้งาน 2 Windows Stock Info
 • เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานระหว่างหุ้นแม่-หุ้นลูก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ถือเป็น Holding Company คือ บริษัทที่มีรายได้จากการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยรายได้ดังกล่าวจะอยู่ในรูปของเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่เข้าไปถือ (ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง) ซึ่งหุ้นบริษัทย่อยในกลุ่ม PTT ประกอบด้วยหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถึง 7 บริษัท

เทียบธุรกิจหุ้นแม่-หุ้นลูก ตัวไหนเด่น ด้วยฟีเจอร์ 2 Windows Stock Info

จะเห็นได้ว่าหุ้น PTT ที่เป็นบริษัทแม่ไม่ได้เน้นขายน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลายอีกด้วย  ครอบคลุมทั้ง ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมี, ธุรกิจไฟฟ้า, ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจการค้าการลงทุน ในขณะที่บริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกลุ่มหุ้น PTT จึงควรศึกษาข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจธุรกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางเทคนิค ทำให้ตัดสินใจเลือกเข้าซื้อหุ้นได้แม่นยำมากขึ้น

เปรียบเทียบข้อมูลหุ้นรอบด้านด้วยฟีเจอร์ 2 Windows Stock Info ของ Finansia HERO for PC

หน้าจอ 2 Windows Stock Info ช่วยให้นักลงทุนเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงกราฟหุ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยสามารถเปรียบเทียบราคาหุ้นแม่-หุ้นลูกได้พร้อมกันหลายตัว

นักลงทุนสามารถกดที่ Add Screen > Market Movement > 2 Windows Stock info

เทียบธุรกิจหุ้นแม่-หุ้นลูก ตัวไหนเด่น ด้วยฟีเจอร์ 2 Windows Stock Information
เทียบธุรกิจหุ้นแม่-หุ้นลูก ตัวไหนเด่น ด้วยฟีเจอร์ 2 Windows Stock Info

จากตัวอย่าง เราเลือก 3×2 แสดงว่าเราจะดูข้อมูลหุ้นทั้ง 6 ตัว โดยมี PTT เป็นตัวหลักและบริษัทในเครือว่ามีงบการเงินเป็นอย่างไร ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง หุ้นอีก5 ตัวได้แก่

 1. PTTEP – ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 2. PTTGC – ธูรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 3. GPSC – ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
 4. TOP – ธุรกิจโรงกลั่น
 5. OR – ธุรกิจค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม
เทียบธุรกิจหุ้นแม่-หุ้นลูก ตัวไหนเด่น ด้วยฟีเจอร์ 2 Windows Stock Info

ตัวอย่าง เป็นการนำบริษัทแม่ PTT มาเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานกับบริษัทย่อย 5 ตัว

หัวข้อที่น่าสนใจในการแสดงข้อมูลด้านพื้นฐานคือ

 • Financial แสดงอัตราส่วนทางการเงินของหลักทรัพย์ที่เลือก โดยแสดงข้อมูลของปีล่าสุด และ ไตรมาสล่าสุด เช่น Revenue, EBITDA, Net Profit, EPS, P/E
 • Detail แสดงข้อมูลพื้นฐานของหลักทรัพย์ (Fundamental) ล่าสุดจากฐานข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ เช่น Market Capital, PAR, Dividend yield (%), ROE เป็นต้น

นอกจาก Financial และ Detail ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ นักลงทุนยังสามารถเลือกดูข้อมูลอื่นได้อีกมากอาทิ เช่น Invest, News, Matched, Chart, Daily ได้อีกด้วย

เทียบธุรกิจหุ้นด้วยฟีเจอร์-2-Windows-Stock-Info

จากภาพตัวอย่าง เป็นการแสดง Detail (ด้านบน)และ Chart (ด้านล่าง) ของหุ้น PTT และ GPSC จะเห็นได้ว่า

 • ราคาหุ้น PTT มีแนวโน้ม Sideway และ GPSC มีแนวโน้มขาลงในช่วง 1 ปีย้อนหลัง
 • ดูข้อมูลพื้นฐานจะพบว่าตลาดหุ้นแสดงถึงความคาดหวังการเติบโตของ GPSC มากกว่า PTT โดยเราดูจาก
  • P/E ของ GPSC สูงกว่า PTT กว่า 4.7 เท่า (GPSC 46.66 และ PTT 9.85)
  • P/BV ของ GPSC สูงกว่า PTT สูงกว่า 1.4 เท่า (GPSC 1.2 และ PTT 0.85) แต่ราคาของหุ้น GPSC สูงกว่าหุ้น PTT
 • แต่เมื่อดูผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ที่ได้จากปันผลจะพบว่า
  • Dividend yield PTT มากกว่า GPSC ถึง 5.4 เท่า (GPSC 1.09 และ PTT 5.97 )
  • ROE สูงกว่าถึง 3.4 เท่า (GPSC 2.59% และ PTT 8.83% )

ดังนั้น นักลงทุนสายเก็งกำไรราคาหุ้นจะชื่นชอบหุ้น GPSC มากกว่า เนื่องจากราคามีการตอบสนองที่มากกว่า แต่สำหรับนักลงทุนสายปันผล หุ้น PTT จะเหมาะสมกว่า PTT จ่ายปันผลที่สูงกว่า นักลงทุนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในกลุ่มหุ้น PTT ได้

ศึกษาการใช้งาน 2 Windows Stock Info คลิกได้ที่นี่ >>

https://www.youtube.com/watch?v=Ayd0My5GYU0 สมัครใช้งานโปรแกรม พร้อมใช้  HERO Strong Trend ได้ฟรี คลิกที่นี่ >> https://bit.ly/TRAINER01

แชร์เพจ
Back To Top