skip to Main Content
ครบเครื่องการเทรดกราฟเหนือเมฆด้วย Ichimoku Cloud

ครบเครื่องการเทรดกราฟเหนือเมฆด้วย Ichimoku Cloud

เข้าซื้อหุ้นผิดจังหวะ นอกจากได้ต้นทุนที่สูงขึ้นแล้ว ยังเสียโอกาสในการกำไรกับหุ้นด้วย การมีตัวช่วยที่ดีในการจับจังหวะก่อนเข้าซื้อหุ้น พร้อมกับดูเทรนด์ครบจบในตัวเดียวก็จะเป็นตัวเลือกที่นักลงทุนหลายคนต้องการ  และอินดิเคเตอร์ที่ผู้เขียนแนะนำคือ  ichimoku  Cloud  ซึ่งสามารถใช้งานได้บนโปรแกรม Finania HERO ใน Turn Pro Mode

Ichimoku Cloud

 Ichimoku Cloud แปลว่า ครบจบในตัวเดียวนั่นหมายถึง ดูจุดซื้อ จุดขาย ดูเทรนด์และแนวรับแนวต้านได้อีกด้วยโดยมีส่วนประกอบทั้งหมด 5 เส้น ดังนี้

 1. เส้น Senkou A   บอกเทรนด์ขาขึ้น เมื่อเส้น SenkouA >Senkou B
 2. เส้น Senkou B   บอกเทรนด์ขาลง เมื่อเส้น SenkouA < Senkou B
 3. เส้น Tenkan       บอกสัญญาณระยะสั้น (ระยะเวลา 9 วัน )
 4. เส้น Kijun          บอกสัญญาณระยะกลาง (ระยะเวลา 26 วัน )
 5. เส้น Chikou       บอกโมเมนตัมของราคาหุ้น

การใช้ Ichimoku อ่านเทรนด์ของหุ้นได้ง่ายๆ ดังนี้

 • เทรนด์ขาขึ้น เส้น SenkouA ตัดเส้น Senkou B ขึ้น หรือเรียกว่า เมฆเขียว”  พร้อมกับ ราคาอยู่เหนือก้อนเมฆ อนุมานได้ว่าหุ้นอยู่บนเทรนด์ขาขึ้น
 • เทรนด์ขาลง เส้น SenkouA ตัดเส้น Senkou B ลง  หรือเรียกว่า “เมฆแดง”  พร้อมกับ ราคาอยู่ใต้ก้อนเมฆ” อนุมานได้ว่าหุ้นอยู่ในเทรนด์ขาลง
กลยุทธ์การเทรดด้วย Ichimoku Cloud

กลยุทธ์การเทรดด้วย Ichimoku Cloud

 • จุดซื้อเมื่อเส้น Tenkan ตัดเหนือเส้น Kijun ขึ้น มองได้ว่าเป็นสัญญาณ ขาขึ้น ระยะสั้น หากราคาแท่งเทียนลอยอยู่เหนือเมฆด้วย แสดงถึงความแข็งแรงของเทรนด์ขาขึ้น
 • จุดขาย เมื่อเส้น Tenkan ตัดเส้น Kijun ลงมา มองได้ว่าเริ่มมีสัญญาณ ขาลง ระยะสั้นเข้ามา และหากแท่งเทียนราคาอยู่ใต้เมฆ แสดงถึงความแข็งแรงของเทรนด์ขาลง

นอกจากนั้น Ichimoku ยังบอกโมเมนตัมของราคาหุ้น พิจารณาจากความห่างของเส้น Chikou กับแท่งเทียนราคา

 • เส้น Chikou อยู่ห่างจากแท่งเทียน บ่งบอกถึง ความแรง ของหุ้นทั้งขาขึ้นหรือขาลง ยิ่งห่างเทรนด์ยิ่งแข็งแกร่ง
 • เส้น Chikou อยู่ใกล้กับแท่งเทียน บ่งบอกถึง ระดับความแรงเริ่มลดลง แสดงถึงการพักตัวเพื่อไปต่อหรืออาจกลับทิศทางก็เป็นได้

ถือเป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยม ที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้ สามารถดูวิธีการใช้งาน https://www.youtube.com/watch?v=xTykFzqeFFwbe  ทาง Finansia HERO มีแนะนำหน้าจอ Ichimoku ส่วนท่านใดสนใจศึกษา Finansia HERO Turn Pro Mode สามารถดูคลิปเพิ่มเติมได้ที https://bit.ly/3Ne3yuO สนใจเปิดพอร์ตหุ้นเพื่อใช้โปรแกรม Finansia HERO ฟรี! ได้ที่ https://bit.ly/TRAINER01

แชร์เพจ
Back To Top