skip to Main Content

Ticker

สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของ Order ขนาดใหญ่ได้แบบ Real-time ด้วย TICKER ที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดกรองหุ้นได้ไม่ว่าจะเป็น Volume , Value และ %Change เป็นต้น

Favorite Stock

หน้าจอ Favorite หุ้นที่ไม่ได้เป็นเพียงการดูหุ้นที่ Favorite ไว้ เพราะยังสามารถเพิ่ม Column ของข้อมูลที่ต้องการติดตามได้อย่างหลากหลายไว้ในหน้าเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในมุมของราคา, ปัจจัยพื้นฐาน, อัตราส่วนทางการเงิน, Technical Indicator และอื่น ๆ อีกมากมาย

Top Projected Open/Close

เป็นอีกฟังก์ชั่นเด่นที่นักลงทุนเล่นเร็ว ถูกใจมาก ใช้สำหรับการเลือกหาหุ้นที่คาดว่าจะเปิดหรือปิดกระโดด โดยแสดงข้อมูลเรียงลำดับ % การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ พร้อมปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่คาดว่าจะเปิด/ปิด (Projected Open/Close) แบบ Real-time

Volume Accumulated By Price

ค้นหาค่าเฉลี่ยต้นทุนย้อนหลังตามช่วงเวลาที่กำหนด ว่าคนส่วนใหญ่มีต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่ เพื่อหาจังหวะทำกำไร โดยสามารถเลือกตั้งค่าได้ทั้ง ช่วงของราคา, Period และ %Concentration (ปริมาณการซื้อขายสะสม) ได้ตามความต้องการ

Market Map

สามารถเห็นความเคลื่อนไหว ขึ้น / ลงของหุ้นทั้งตลาดภายใน 30 วินาที โดยแสดงในรูปของ Map โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์เพื่อความง่ายในการสังเกตการขึ้น/ลงของราคาหลักทรัพย์ พร้อมส่งคำสั่งซื้อ/ขายได้ทันที

2 Windows Stock Info

สามารถดูข้อมูล งบการเงิน กราฟ ข่าว พร้อมๆ กันได้ใน Window เดียว ด้วย 2 Windows Stock Info ทำให้สะดวก และประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลเพื่อลงทุน

Price Up / Down Analysis

อีกหน้าจอเด่นที่ ช่วยคัดกรองหุ้นที่กำลังมีโมเมนตัมสูงขึ้น โดยแสดงผลรายชื่อหุ้นที่มีข้อมูล 3 ส่วน สัมพันธ์กันได้แก่ ราคา พร้อมกับ ปริมาณซื้อ/ขาย และปริมาณ Bid/Offer เพิ่มขึ้น/ลดลง โดยสามารถเลือกหุ้นที่ต้องการให้ระบบกรองมาดูได้ โดยอัตโนมัติแบบ Real Time  

Volume Outperform

หน้าจอแสดงหุ้นที่มีปริมาณ (Volume) การซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่สามารถเทียบปริมาณการซื้อขาย ณ ปัจจุบัน กับ ปริมาณการซื้อขายเมื่อไม่กี่นาที หรือกี่วันที่ผ่านมาได้

Bid Offer Volume Outperform

หน้าจอแสดงหุ้นที่มีจำนวนการเสนอซื้อ (Bid) หรือจำนวนเสนอขาย (Offer) ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยนำไปเปรียบเทียบกับนาทีที่ผ่านมา

Price and Volume Analysis

หน้าจอแสดงรายชื่อหุ้น โดยดูจากการเพิ่มขึ้น/ลงลง ของ ราคาหุ้น+ปริมาณซื้อ/ขาย+ปริมาณ Bid/Offer เรียงจากมากไปน้อยในเวลาเดียวกันได้ตามที่ต้องการ

New High / New Low Price

หน้าจอที่ช่วยคัดกรองหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดฯ ทุกตัว โดยแสดงเฉพาะหลักทรัพย์ที่ทำราคาสูงสุดใหม่/ราคาต่ำสุดใหม่ ในช่วงวันที่ต้องการได้

Price Movement Summary

ใช้สำหรับดูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น เพื่อกรองหาหุ้นที่ราคาวิ่งขึ้นสูงสุด / ลงต่ำสุด โดยหน้าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน ได้แก่ ราคา Ceiling, ราคาเพิ่มขึ้น, ราคาคงที่, ราคาลดลง, ราคา Floor, ราคาปิดที่ Ceiling เมื่อวานนี้ และราคาปิดที่ Floor เมื่อวานนี้

Ceiling / Floor %Price Change Filtering

หน้าจอที่แสดงถึงหุ้นที่มีราคาใกล้จะถึง Celling/Floor, หุ้นที่กำลัง Ceiling/Floor  และหุ้นที่ตกจาก Celling/Floor ในวันนี้ แบบ Real-time ได้ในหน้าจอเดียว

Trading Summary by Price / Chart

หน้าจอแสดงปริมาณการซื้อขายของหุ้นในแต่ละช่วงราคา โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งรูปแบบตารางข้อมูลและกราฟ ซึ่งสามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ในหน้าจอเดียวกัน

แชร์เพจ
Back To Top