skip to Main Content

Price and Volume Analysis

แสดงผลหุ้นที่มีข้อมูล 3 ส่วน สัมพันธ์กันได้แก่ ราคา พร้อมกับ ปริมาณซื้อ/ขาย และปริมาณ Bid/Offer เพิ่มขึ้น/ลดลง โดยสามารถเลือกหุ้นที่ต้องการกรองได้โดยอัตโนมัติแบบ Real Time เช่น หุ้นขึ้นมากที่สุด พร้อม Volume หนาแน่น  และปริมาณ Bid/ Offer มาก ๆ เป็นต้น โดยมีให้เลือกปรับการแสดงผลได้ตามการใช้งานที่ต้องการได้ ดังนี้

  • เลือกจำนวนนาทีย้อนหลังตั้งแต่ 1 – 99 นาที
  • เลือกจำนวนวันย้อนหลังตั้งแต่ 1 – 99 วัน
  • กำหนดได้ว่าจะดูราคาหุ้นขึ้น หรือลง
  • กำหนดได้ว่าจะดูเป็นปริมาณการซื้อขาย (Volume) หรือ %ของปริมาณการซื้อขาย (%Volume)
  • กำหนดได้ว่าจะดูเป็น %ของจำนวนเสนอซื้อ หรือ เสนอขาย (% Bid / Offer Volume)
  • เลือกความหนาแน่นของ Volume หรือ ช่วงราคา (Price Range) ที่ต้องการได้
  • เลือกตลาด SET หรือ MAI รวมถึงเลือกดูเป็นรายประเภทหุ้นได้ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นวอร์แรนท์ เป็นต้น

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top