skip to Main Content

Financial Chart

เป็นหน้าจอแสดง Chart ที่ สามารถดูปัจจัยพื้นฐาน คู่ไปกับ ปัจจัยทางเทคนิคได้พร้อมกันแบบ Real-time  เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้รอบคอบขึ้น โดย มี Financial indicator ให้เลือกหลากหลาย เช่น P/E, EPS, ROE เป็นต้น

  • ส่งคำสั่งได้ทันทีจากหน้ากราฟเพียงกดที่ปุ่ม Buy/Sell ซึ่งจะลิ้งค์ไปยังหน้าส่งคำสั่ง
  • มี Automatic Pattern Analysis สร้างรูปแบบได้อย่างอัตโนมัติ
  • แสดง Candle Pattern Analysis ได้อัตโนมัติ
  • มี Automatic Trendline Analysis สร้างเส้นแนวโน้มได้อัตโนมัติ
  • Mode Rotations Chart สามารถดูการเคลื่อนไหวของกราฟได้อัตโนมัติ

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top