skip to Main Content

Finansia Conditional Order

ส่งคำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีรูปแบบการทำงาน ดังนี้

  • กำหนดการซื้อ/ขาย หุ้นได้หลากหลาย เช่น กำหนดจากราคาที่ต้องการซื้อ หรือปริมาณการซื้อ/ขาย, Bid / Offer, ราคาเปิด, ราคาสูงสุด/ต่ำสุด เป็นต้น
  • ใช้เงื่อนไขเดียว หรือมากกว่า 1 อย่างได้ เช่น ต้องการซื้อหุ้นเมื่อ Vol มากกว่า 10 ล้านหุ้น และ / หรือ เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 10 % เป็นต้น
  • 1 หุ้น สามารถตั้งพร้อมกันได้ 5 เงื่อนไข
  • เมื่อตรงเงื่อนไข จะมีหน้าจอส่งคำสั่งซื้อ/ขาย แสดงขึ้นมา ซึ่งกำหนดได้ว่า จะเลือกส่งคำสั่ง แบบ Manual คือระบบจะส่งมาถามก่อน ว่าสนใจจะส่งคำสั่งที่ตั้งไว้หรือไม่ หากสนใจจึงกดส่งคำสั่ง หรือแบบ  Automatic ที่เมื่อหุ้นเข้าเงื่อนไขก็ให้ส่งคำสั่งได้ทันที

แชร์เพจ
Back To Top