skip to Main Content

รู้จักกับ Slow Stochastic Oscillator กันเถอะ

เป็น Oscillator ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่ให้สัญญาณซื้อขายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง และ เครื่องมือที่ใช้วัดความแกว่งของช่วงราคาในช่วงเวลาที่เราสนใจ โดยจะประกอบไปด้วย เส้น %K เป็นเส้น STOCHASTICS และ เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเส้น %K   ถ้าอยากใช้ Slow Stochastic Oscillator จะต้องทำไง? เปิดหน้า 6000 หรือหน้า Technical Chart แล้วเลือก Technical Indicator เป็น “Stochastics Slow” ใช้วัดการแกว่งตัวของราคาโดยคำนวณจาก "ราคาปิด" ในช่วงของ"ราคาสูงสุดและต่ำสุด" ของกราฟ สมมติฐานของสูตรคือ momentum…

Read More
Back To Top