skip to Main Content

ต้นทุนคนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหน? รู้ได้ด้วย Volume by Price

ในภาวะตลาดปัจจุบันที่มีความผันผวนสูงมาก ทำให้ราคามีการขยับขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการลงทุนมักเต็มไปด้วยการเก็งกำไรทำนองลงซื้อขึ้นขาย หากระแสเงินสดเข้าพอร์ต
Read More

ทริกใช้ RSI Oversold & Overbought ซื้อ/ขายหุ้น อย่างไรให้เวิร์ก!

มีคำกล่าวที่ว่าเทรดหุ้นให้กำไร มีหลักการณ์คิดไม่ยาก คือ ซื้อให้ถูกและขายให้แพง แต่หุ้นถูกหรือแพงเราจะดูอย่างไร ว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดที่หุ้นราคาถูกจริงๆ จนมีคนกล้าซื้อ จนดันราคากลับขึ้นไป และหุ้นที่ขึ้นไปอยู่นั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาแพงมากแล้ว จนมีคนเริ่มเทขายหุ้นจริงๆ
Read More
Back To Top