skip to Main Content

เป็นนักลงทุนมือใหม่ บัญชีหุ้นแบบไหนเหมาะกับเรา

หลังจากที่เราเลือกได้แล้วว่าจะเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ไหนดี ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจ คือ เราจะเปิดบัญชีหุ้นประเภทไหนดี เนื่องจากในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นนั้นจะมีประเภทของบัญชีให้เราเลือกเปิดได้ 3 แบบ ได้แก่ 1) บัญชีเงินสด (Cash Account) 2) บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) และ 3) บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) ในบทความนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดให้ได้รู้กันครับว่า บัญชีแต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไร ความแตกต่างของบัญชีแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง และบัญชีแต่ละประเภทเหมาะกับนักลงทุนที่มีลักษณะอย่างไร 1. บัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีเงินสดเป็นบัญชีที่นักลงทุนต้องซื้อหุ้นด้วยเงินสดเต็มตามมูลค่าที่ซื้อ โดยจะชำระเงินค่าซื้อหุ้นในวันทำการที่ 2 (T+2) หลังจากวันที่เราซื้อหุ้น สำหรับกรณีที่เราขายหุ้นก็จะได้รับเงินในวันที่ T+2 ด้วยเช่นเดียวกัน กลไกการซื้อขายหุ้นในบัญชีเงินสดนั้น ขั้นแรกผู้ลงทุนจะต้องมีหลักประกันอยู่ในบัญชีก่อน ซึ่งหลักประกันจะเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได้อย่างน้อย…

Read More

โบรกเกอร์แบบไหน น่าสนใจเปิดบัญชีด้วย

การจะซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นนักลงทุนจะต้องทำการส่งคำส่งซื้อขายหุ้นผ่านตัวกลางที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (คนส่วนใหญ่จะนิยมเรียกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “โบรกเกอร์”) โดยทุกครั้งที่เราใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านโบรกเกอร์แล้วมีธุรกรรมซื้อขายเกิดขึ้น โบรกเกอร์มีหน้าที่จัดการเรื่องการชำระเงินค่าซื้อหุ้น การรับเงินค่าขายหุ้น การรับมอบส่งมอบหุ้น รวมถึงการดูแลบัญชีของลูกค้า ซึ่งโบรกเกอร์จะได้รับผลตอบแทนจากเราเป็นค่านายหน้าหรือที่เราเรียกว่า “ค่าคอมมิชชั่น” จากกลไกการซื้อขายหุ้นที่ต้องผ่านตัวกลางที่กล่าวมาข้างต้น ขั้นตอนแรกที่นักลงทุนจะเข้าสู่ตลาดหุ้นได้ คือ ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ แต่เราจะเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหนดี และจะมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างในการประกอบการตัดสินใจ บทความนี้มีคำตอบให้ครับ โบรกเกอร์ ผู้ช่วยคนสำคัญของนักลงทุน นอกเหนือจากโบรกเกอร์จะให้บริการเป็นตัวกลางในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นแล้ว โบรกเกอร์ยังทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์หรือบริการเสริมให้กับลูกค้าของตนเอง เพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุน หรือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน บทวิเคราะห์ โปรแกรมการซื้อขาย การให้ความรู้ เป็นต้น สิทธิประโยชน์และบริการเสริมต่าง ๆ ของโบรกเกอร์ที่นำเสนอให้กับลูกค้าเหล่านี้ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่านักลงทุนจะเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ใด ซึ่งผมมีประเด็นที่นักลงทุนควรให้ความสนใจมานำเสนอดังนี้ โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขาย เครื่องมือความได้เปรียบในการลงทุน โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรในตลาดหุ้น การใช้งานโปรแกรมที่ทันสมัย ส่งคำสั่งได้รวดเร็ว…

Read More

4 สินค้าเด่นในตลาดหุ้น ที่นักลงทุนมือใหม่ไม่ควรพลาด

ถ้าให้นึกถึงว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้น นักลงทุนส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่อาจจะนึกถึง “หุ้น” เป็นอันดับต้น ๆ (สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าหุ้นคืออะไร ขอแนะนำให้อ่านบทความ “ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้น ที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้”) แต่ที่จริงแล้วในตลาดหุ้นยังมีสินค้าหรือตราสารทางการเงินอีกหลายประเภทที่น่าสนใจลงทุน ซึ่งผมจะมาแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักและทำความเข้าใจกันในบทความนี้ครับ เนื่องจากผมเชื่อว่าการที่เรารู้จักและทำความเข้าใจกับตราสารทางการเงินหลายประเภท จะทำให้เรามีมุมมองของการลงทุนที่กว้างขึ้นและลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีอะไรบ้างที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหุ้น ตราสารทางการเงินที่สามารถนำมาซื้อขายกันในตลาดหุ้นนั้นมีอยู่มากมายหลายประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ (Common Stock) หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) หน่วยลงทุน (Unit Trust) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงในไทย (Non – Voting Depository Receipt) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) กองทุน…

Read More

อิสรภาพทางการเงินเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นอย่างไร

เชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดทางการเงินของคนส่วนใหญ่ คือ ต้องการจะมี “อิสรภาพทางการเงิน” ซึ่งเราอาจจะเคยเจอกับหลาย ๆ คนที่นำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ในบทความนี้ผมจึงอยากเสนอมุมมองให้เห็นว่าอิสรภาพทางการเงินกับการลงทุนในหุ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้วทำไมคนที่อยากมีอิสรภาพทางการเงินจำนวนไม่น้อยถึงเลือกการลงทุนในหุ้นเป็นเครื่องมือนำพาไปสู่ความสำเร็จ มารู้จักอิสรภาพทางการเงินกันก่อน (Financial Freedom) เมื่อพูดถึงคำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” หลายคนอาจจะให้นิยามไม่เหมือนกันเป๊ะ ๆ แต่ในใจความสำคัญจะเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย โดยมักจะหมายถึงการที่เรามีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ และแหล่งที่มาของรายได้เป็นกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่ง วุ่นวาย หรือใช้แรงกายทำงานเพื่อแลกกับเงิน รายได้ลักษณะนี้จะถูกเรียกว่า “Passive Income” ซึ่งมีความแตกต่างกับ “Active Income” ที่ต้องอาศัยแรงกายและเวลาแลกกว่าจะได้รับเงินก้อนนั้นมา สำหรับวิธีการสร้างกระแสเงินสดแบบที่เราไม่ต้องทำงาน หรือ Passive Income มีอยู่หลายวิธี เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วปล่อยเช่า การนำเงินไปฝากธนาคารหรือปล่อยกู้เพื่อรับดอกเบี้ย การซื้อหุ้นแล้วถือเพื่อรับเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีที่จะสร้างรายได้แบบ Passive…

Read More
Back To Top