skip to Main Content

FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @RMUTT Season 3

คุณนุสรา รุ่นเจริญ (ที่6 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช (ที่6 จากซ้าย) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning @RMUTT Season 3 พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคพร้อมตัวช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่ายด้วยแอพพลิเคชั่น “FINANSIA HERO” ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนและการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวชิระนาวา อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ…

Read More

“ฟินันเซีย” จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักศึกษา ม.หอการค้าไทย

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม “แนะแนวอาชีพและสมัครงาน” โอกาสที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายบนเส้นทางอาชีพสายการเงิน! โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลอาชีพ ข้อมูลตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายอาชีพการเงิน รวมถึงการเขียน Resume ให้มีความน่าสนใจ และทดสอบสัมภาษณ์งานแบบเสมือนจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมจะทำให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ความสามารถของตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนุสรา รุ่นเจริญ (ที่3 จากขวา) กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมด้วย ดร.นงนภัส แก้วพลอย (ที่3 จากซ้าย) หัวหน้าสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ…

Read More
Back To Top