skip to Main Content

หุ้นคืออะไร มือใหม่ควรรู้

หุ้น หรือ หุ้นสามัญ เป็นสิ่งที่ใช้บอกสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นนั้นจะมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัทหรือกิจการ ยกตัวอย่างใกล้ตัว เช่น ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านที่มีสาขามากมาย อยากเป็นเจ้าของคุณสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปซื้อหุ้นร้านสะดวกซื้อนั้นในตลาดหุ้น หากร้านสะดวกซื้อที่ถือหุ้นมีกำไร เราในฐานะผู้ถือหุ้น ก็จะได้รับเงินกำไร หรือที่เราเรียกว่า เงินปันผล มากน้อยตามสัดส่วนจำนวนหุ้น
Read More

Finansia จับมือ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ลงนาม MOU ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต และการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส โดย นายช่วงชัย นะวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางนุสรา รุ่นเจริญ (ขวา) กรรมการบริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา (Cooperative Education) การส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต และการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์หมวดสง (ซ้าย) รักษาการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม…

Read More

Back To Top