skip to Main Content

ซื้อหุ้นแล้วได้ผลตอบแทนอะไร?

สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุน ก็คือ “กำไร” ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินกับธนาคาร จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยเงินฝาก การปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผลตอบแทนจะได้รับในรูปแบบค่าเช่า หรือการลงทุนเปิดกิจการส่วนตัว ก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบกำไรจากการขาย
Read More

หุ้นคืออะไร มือใหม่ควรรู้

หุ้น หรือ หุ้นสามัญ เป็นสิ่งที่ใช้บอกสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นนั้นจะมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัทหรือกิจการ ยกตัวอย่างใกล้ตัว เช่น ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านที่มีสาขามากมาย อยากเป็นเจ้าของคุณสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปซื้อหุ้นร้านสะดวกซื้อนั้นในตลาดหุ้น หากร้านสะดวกซื้อที่ถือหุ้นมีกำไร เราในฐานะผู้ถือหุ้น ก็จะได้รับเงินกำไร หรือที่เราเรียกว่า เงินปันผล มากน้อยตามสัดส่วนจำนวนหุ้น
Read More
Back To Top