skip to Main Content
รู้ต้นทุนคน..ด้วย Volume By Price

รู้ต้นทุนคน..สะสมหุ้น ด้วย Volume by Price

ในโลกการลงทุนที่ราคาสินทรัพย์มีความผันผวนสูง เต็มไปด้วยการเก็งกำไร จะซื้อก็กลัวราคาจะลงต่อ ครั้นจะถือหุ้นยาวก็กลัวจะถูกแรงเทขาย ทนถือได้ไม่นาน บทความนี้จะมาแนะนำเทคนิค กรองว่าจุดไหนของหุ้นที่เริ่มเก็บสะสมได้จริงๆ
Read More

Back To Top