skip to Main Content
เทรดหุ้น หุ้นปันผล หุ้นระยะยาว

คัดมาแล้ว!! วิธีหา “หุ้นปันผลเด่น” เก็บถือได้ในระยะยาว

“เงินปันผล” คือ การแบ่งผลกำไรของบริษัทคืนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการลงทุนในระยะยาว มักเก็บสะสมหุ้นที่มีกิจการมั่นคงเพื่อต้องการผลตอบแทนเป็น เงินปันผลโดยไม่สนใจการขึ้น-ลงของราคา ก็มีไม่น้อย
Read More
Back To Top