skip to Main Content
รู้ต้นทุนคน..ด้วย Volume By Price

รู้ต้นทุนคน..สะสมหุ้น ด้วย Volume by Price

ในโลกการลงทุนที่ราคาสินทรัพย์มีความผันผวนสูง เต็มไปด้วยการเก็งกำไร จะซื้อก็กลัวราคาจะลงต่อ ครั้นจะถือหุ้นยาวก็กลัวจะถูกแรงเทขาย ทนถือได้ไม่นาน บทความนี้จะมาแนะนำเทคนิค กรองว่าจุดไหนของหุ้นที่เริ่มเก็บสะสมได้จริงๆ
Read More

เทคนิคอ่านวอลุ่มรายใหญ่ด้วย Finansia HERO

“รู้เขา..รู้เรา รบร้อยครั้ง..ชนะร้อยครั้ง” คำกล่าวนี้ สื่อถึงการเข้าใจพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามว่าจะทำอะไร เราก็แค่เตรียมการรับมือเพื่อนำไปสู่โอกาสแห่งชัยชนะ ในการเทรดหุ้นก็เช่นกัน ซื้อหุ้นแล้วอยากให้วิ่งขึ้น เราก็ต้องรู้นิสัยของหุ้นนั้นๆก่อน อาจจะไม่ชนะ 100% แต่ก็มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้นั่นเอง
Read More
Back To Top