skip to Main Content

รู้จักกับ Slow Stochastic Oscillator กันเถอะ

เป็น Oscillator ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่ให้สัญญาณซื้อขายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง และ เครื่องมือที่ใช้วัดความแกว่งของช่วงราคาในช่วงเวลาที่เราสนใจ โดยจะประกอบไปด้วย เส้น %K เป็นเส้น STOCHASTICS และ เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเส้น %K   ถ้าอยากใช้ Slow Stochastic Oscillator จะต้องทำไง? เปิดหน้า 6000 หรือหน้า Technical Chart แล้วเลือก Technical Indicator เป็น “Stochastics Slow” ใช้วัดการแกว่งตัวของราคาโดยคำนวณจาก "ราคาปิด" ในช่วงของ"ราคาสูงสุดและต่ำสุด" ของกราฟ สมมติฐานของสูตรคือ momentum…

Read More

ให้ HERO ช่วยติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นที่มี volume ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

      ถ้ามีผู้ช่วยที่คอยบอกเราว่า หุ้นตัวไหนที่น่าจับตามองแบบ Real-time ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง คงจะสามารถช่วยให้นักลงทุนสามารถโฟกัสหุ้นได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจลงทุนได้รวดเร็วมากขึ้น       Volume Outperform  ใน Finansia  HERO จะเป็นผู้ช่วยที่คอยหาหุ้นที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญให้ โดยทำการสแกนหุ้นที่มีปริมาณซื้อขายมากผิดปกติแบบอัตโนมัติและทำการจัดอันดับให้ ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นการสแกนแบบ Real-time ช่วยให้นักลงทุนมีความได้เปรียบมากยิ่งขึ้น แต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงการใช้งานเมนูดังกล่าว เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Volume   กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของหุ้นกันก่อน       โดยหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นของขาขึ้น หรือการเริ่มต้นของขาลง ณ จุดที่เปลี่ยนแปลงจะปริมาณการซื้อขายมากผิดปกติ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้แยกออกเป็นประเภทได้ดังนี้ เกิดการเปลี่ยนแนวโน้ม เริ่มต้นขาขึ้น หรือเริ่มต้นขาลง การออกจากการพักตัวของหุ้น /จุดสิ้นสุดการพักตัวของหุ้น การเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมานั้น ส่วนใหญ่จะมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น กรณี…

Read More
Back To Top