skip to Main Content
เข้าซื้อหุ้น “ราคาถูก” ด้วยสูตรสแกน RSI โปรแกรมเทรดหุ้น Finansia HERO

เข้าซื้อหุ้น “ราคาถูก” ด้วยสูตรสแกน RSI โปรแกรมเทรดหุ้น Finansia HERO

สงสัยมั้ยว่าหุ้นที่มีอยู่ควรขายหรือถือต่อ หุ้นบางตัวราคาลงแต่ไม่รู้จุดเข้าซื้อ หรือบางตัวราคาสูงแต่เข้าซื้อราคากลับตกลงมา มือใหม่ที่มาลงทุนจึงต้องมีเครื่องมือเทรดหุ้นอย่าง RSI
Read More

ทดสอบ Indicator ตัวไหนแม่นสุด ด้วย System Backtest

สัญญาณตัดกัน เกิด Golden Cross มาแล้ว ต้องซื้อหุ้นตามหน่อย หรือ หุ้นลงมามากจนเกิดสัญญาณ Oversold แล้วมีเด้งแน่นอน..คำกล่าวนี้คุ้นๆ กันไหมครับว่าแต่!! ซื้อตามแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรกันบ้าง? ผู้เขียนเชื่อว่าหลายๆ ครั้งซื้อแล้วราคาก็ไม่ขึ้นตามที่คิด บางทีราคาก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้น ซ้ำร้ายราคาปรับตัวลงติดดอยอีกต่างหาก
Read More

ทริกใช้ RSI Oversold & Overbought ซื้อ/ขายหุ้น อย่างไรให้เวิร์ก!

มีคำกล่าวที่ว่าเทรดหุ้นให้กำไร มีหลักการณ์คิดไม่ยาก คือ ซื้อให้ถูกและขายให้แพง แต่หุ้นถูกหรือแพงเราจะดูอย่างไร ว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดที่หุ้นราคาถูกจริงๆ จนมีคนกล้าซื้อ จนดันราคากลับขึ้นไป และหุ้นที่ขึ้นไปอยู่นั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาแพงมากแล้ว จนมีคนเริ่มเทขายหุ้นจริงๆ
Read More
Back To Top