skip to Main Content

ซิ้อ-ขายหุ้นแบบคนไม่มีเวลาด้วย Overnight Order

นักลงทุนในตลาดหุ้นคงเคยพลาดจังหวะซื้อ-ขายหุ้นที่ตัวเองชอบในจังหวะที่ใช่ด้วยภาระหน้าที่ ธุรกิจหรืองานประจำที่ต้องทำ บางคนเฝ้าแล้วเฝ้าอีกราคาหุ้นที่เล็งไว้ก็ลงมาไม่ถึง ครั้นพอไม่ได้เฝ้าราคากลับลงมาแล้วขึ้นกลับไปแล้ว ทำให้พลาดโอกาสในการทำกำไร..มาเห็นอีกทีหลังเลิกงาน ตลาดหุ้นก็อาจปิดทำการไปแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นหลังตลาดปิดได้ คำสั่งนี้เรียกว่า Overnight Order
Read More

Back To Top