skip to Main Content

ทดสอบ Indicator ตัวไหนแม่นสุด ด้วย System Backtest

สัญญาณตัดกัน เกิด Golden Cross มาแล้ว ต้องซื้อหุ้นตามหน่อย หรือ หุ้นลงมามากจนเกิดสัญญาณ Oversold แล้วมีเด้งแน่นอน..คำกล่าวนี้คุ้นๆ กันไหมครับว่าแต่!! ซื้อตามแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรกันบ้าง? ผู้เขียนเชื่อว่าหลายๆ ครั้งซื้อแล้วราคาก็ไม่ขึ้นตามที่คิด บางทีราคาก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้น ซ้ำร้ายราคาปรับตัวลงติดดอยอีกต่างหาก
Read More

Back To Top