skip to Main Content

HERO Real-time Pick

สายเทรดเร็วไม่ควรพลาด หาหุ้นเทรดเร็ว เล่นสั้น รวดเร็วทันใจแบบ Real-time บอกจุดเข้า (signal price), บอกจุดขาย (target price) และจุดตัดขาดทุน (stop loss) ซึ่งสามารถเทรดตามสัญญาณได้ง่าย และสามารถกลับไปดูสถิติย้อนหลังได้ด้วย ช่วยหาหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นและมีสภาพคล่อง ไม่เก่งกราฟก็เทรดตามได้

Read More

“Finansia” เดินสายแนะนำโครงการ HERO Stock U-Challenge โปรเจคใหญ่ แข่งเทรด 9 ม.ดังระดับประเทศ

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรม “แนะนำโครงการ HERO Stock U-Challenge และสอนการใช้งาน FINANSIA HERO เบื้องต้น” โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง “Finansia” และ 9 มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับประเทศ ในการจัดแข่งขันเทรดหุ้นจำลองสำหรับนักศึกษา ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท และจะเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการจนครบทุกมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาจาก 9 มหาวิทยาลัยในวันที่ 1 ม.ค. ถึง 14 ก.พ. 64 พร้อมทั้งได้จัดคอร์สสอนการใช้แอปพลิเคชัน FINANSIA HERO เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาโดยทีมเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญฟรีตลอดทั้งโครงการ ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.fnsyrus.com/herostockuchallenge นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคและสูตรการลงทุนต่างๆ…

Read More

“Finansia” เดินสายประชาสัมพันธ์โปรเจคใหญ่ HERO Stock U-Challenge แข่งเทรด 9 มหาวิทยาลัย

กิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่โครงการ HERO Stock U-Challenge” โดย บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้โปรเจคใหญ่ HERO Stock U-Challenge โดยความร่วมมือระหว่าง “Finansia” และ 9 มหาวิทยาลัยชื่อดัง จัดแข่งขันเทรดหุ้นระบบจำลองสำหรับนักศึกษา เพื่อเสริมทักษะการลงทุนด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ “FINANSIA HERO” ที่มี Indicator ให้เลือกใช้เพื่อแสกนหุ้นตามสไตล์การลงทุนที่ต้องการนักศึกษาสามารถใช้งานและเข้าคอร์สเรียนการใช้งานได้ฟรีตลอดโครงการ ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท และจะเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการจนครบทุกมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาจาก 9 มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ม.ค. ถึง 14 ก.พ.…

Read More

FINANSIA มอบรางวัลโครงการ HERO Stock Learning @UTCC Season 3

คุณนุสรา รุ่นเจริญ (กลาง) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต (ที่2 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (ที่2 จากซ้าย) อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning @UTCC Season 3 พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เทคนิคสูตรการลงทุนต่างๆ จากแอพพลิเคชั่น “FINANSIA HERO” ฟรีตลอดโครงการ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน และเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่…

Read More

FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @RMUTT Season 3

คุณนุสรา รุ่นเจริญ (ที่6 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช (ที่6 จากซ้าย) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning @RMUTT Season 3 พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคพร้อมตัวช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่ายด้วยแอพพลิเคชั่น “FINANSIA HERO” ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนและการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวชิระนาวา อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ…

Read More

“ฟินันเซีย” จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักศึกษา ม.หอการค้าไทย

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม “แนะแนวอาชีพและสมัครงาน” โอกาสที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายบนเส้นทางอาชีพสายการเงิน! โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลอาชีพ ข้อมูลตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายอาชีพการเงิน รวมถึงการเขียน Resume ให้มีความน่าสนใจ และทดสอบสัมภาษณ์งานแบบเสมือนจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมจะทำให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ความสามารถของตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนุสรา รุ่นเจริญ (ที่3 จากขวา) กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมด้วย ดร.นงนภัส แก้วพลอย (ที่3 จากซ้าย) หัวหน้าสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ…

Read More

FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @PIM

คุณนุสรา รุ่นเจริญ (ที่3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร. ภาคภูมิ ไข่มุก (ที่1 จากขวา) อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning @PIM พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคพร้อมตัวช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่ายด้วยแอปพลิเคชั่น “FINANSIA HERO” เพื่อวางรากฐานความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด…

Read More

FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @SIAM

คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning @SIAM พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาการเงินและการลงทุนร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคพร้อมตัวช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่ายด้วยแอปพลิเคชั่น “FINANSIA HERO” ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน และเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติทางการเงิน ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Read More

“ฟินันเซีย” เปิดตัวโปรเจคใหญ่ “เทรดสร้างเซียน” ผนึก 5 เพจดัง ปั้นเซียนหุ้นด้วยแอปฯ Finansia HERO เริ่ม 15 ก.ย. นี้

"ฟินันเซีย" กระตุ้นตลาดเปิดตัวโปรเจคใหม่ "เทรดสร้างเซียน" ด้วยแนวคิดในการพัฒนาการเทรด และสอนทริคการเทรดหุ้น จนเป็น "เซียน" กับ 5 เพจชื่อดัง นำโดยเพจ Finansia HERO เสริมทัพด้วย 4 เซียนหุ้น จาก 4 เพจการลงทุนชื่อดังโดย เพจม้าเฉียวดูหุ้น, เพจโค้ชพี่ป๊อบ, เพจ Money HERO และ เพจ iSalaryman ร่วมสร้างสังคมนักเทรดคุณภาพ ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นเซียน ด้วย Finansia HERO แอปพลิเคชั่นเทรดหุ้นอัจฉริยะ ที่รวมสูตรเทคนิคการเลือกหุ้นจากกูรูนักเทรดชื่อดังมากมายไว้ในแอปพลิเคชั่นเดียว พร้อมมอบกิจกรรมการลงทุนที่หลากหลายให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ อาทิ สามารถเข้าเรียนหลักสูตรการลงทุนแบบ Exclusive ได้ทุกหลักสูตร และดูคลิปย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ,…

Read More

FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @TNI

นายช่วงชัย นะวงศ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (จำกัด) มหาชน และ ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (ที่ 2 จากขวา) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง โครงการ “HERO Stock Learning @TNI” พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่างได้รับประสบการณ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างมืออาชีพจากทีมเทรนเนอร์ตลอดทั้งโครงการ และได้เรียนรู้เทคนิคการใช้สูตรตัวช่วยต่างๆ รวมถึงเคล็ดลับที่ทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่าย ผ่านแอพพลิเคชั่น “FINANSIA HERO” อีกด้วย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน และให้เป็นรากฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง…

Read More
Back To Top